Юридична служба сьогодні

Майже 2 роки тому, в листопаді 2008-го Кабмін затвердив «Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації» (Положення про юридичну службу). Чинність документу розповсюджується не лише на центральні органи виконавчої влади, але й на місцеві, в тому числі й на державні господарські об’єднання. Недержавні ж підприємства при розробці положень про юридичну службу практично беруть його за основу, оскільки окремого нормативно-правового акту з цього питання для недержавних підприємств не існує.

Структура юридичної служби

За нинішнім Положенням, посаду юрисконсульта (тобто одну особу, яка виконує всю правову роботу) може мати лише державне підприємство. В органах же влади обов’язково має бути юридичний підрозділ (тобто декілька осіб, які виконують відповідні функції). Положенням визначаються чотири види такого підрозділу – департамент, управління, відділ, сектор , і не передбачається створення юридичної служби в іншому вигляді. Відтепер державні підприємства не можуть тримати юриста на договірних засадах, а повинні мати штатного юрисконсульта.

Орган влади чи підприємство зобов’язані забезпечити юридичну службу окремим приміщенням, телефонним зв’язком, транспортом, сучасною оргтехнікою, нормативними актами й довідковими матеріалами, електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, доступом до інформаційних баз.
Юридична служба повинна…

Важлива ділянка її роботи – заходи з адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу в рамках компетентності державної установи, до якої юридичний підрозділ належить.

Нове для юридичної служби державного підприємства – обов’язок проводити юридичну експертизу проектів документів, підготовлених структурними підрозділами підприємства і візувати їх за наявності віз зацікавлених структурних підрозділів (тобто, віза юридичної служби – остання за черговістю). При виявленні невідповідності проекту вимогам законодавства юридична служба подає відповідному підрозділу вмотивовані пропозиції про приведення документа у відповідність із законодавством, обов’язкові до виконання.

Юридична служба відслідковує також оприлюднення законодавчих актів у відповідних друкованих органах, погоджує кандидатури претендентів на посади керівників юридичної служби територіального органу або підконтрольного підприємства.

Поруч із наданням юридичних консультацій працівникам підприємства як окрему функцію виділено надання правової допомоги працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.

Положення про юридичну службу містить також імперативну норму про недопущення покладення на юридичну службу обов’язків, які не належать до її компетенції, або виходять за її межі.

Права юридичної служби

Положення про юридичну службу передбачає не лише обов’язки, але й права юридичної служби. Серед новел варто зазначити, що юридична служба і органу влади, і підприємства тепер має право не тільки отримувати від посадових осіб різного роду документи, довідки й розрахунки (тобто відомості на письмових носіях), але й будь-яку іншу інформацію, яка передбачає надання відомостей і в усній формі.

Стаття 1 ЗУ «Про інформацію» дає дуже широке тлумачення поняття «інформація», тож юридична служба має право на отримання будь-яких необхідних їй відомостей (тобто, фактів) про події та явища. Для забезпечення своєчасного виконання завдань на вимогу юридичної служби посадові особи зобов’язані надавати необхідні матеріали невідкладно.

І наостанок: у п. 2 постанови КМУ від 26.11.2008 р., якою затверджено Положення, зазначено, що всі особи, на які воно поширюється, повинні розробити й затвердити комплекс заходів для підвищення якості роботи юридичних служб. Зокрема, особливу увагу слід приділити проведенню юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів і їх ґрунтовного редакційного опрацювання.

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник наяальника ГУЮ в області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *