Відпустка без збереження заробітної плати

В обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати:

* матері або батьку, який виховує дітей без матері, в тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, що має двох і більше дітей віком ддо 15 років або дитину-інваліда – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

* чоловікові, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів;

* матері або іншим особам, зазщначеним у ч. 3 ст. 18 та ч.1 ст.19 Закону «Про відпустки», в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), – не більше як до досягнення дитиною 16-річного віку;

* ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», –  тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

* особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;

* пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

* інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

* особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;

* працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

* працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

* працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;

* працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

* працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

* сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

* ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

* працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;

* працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.                                                           

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їхнім бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.

Якщо пільговик зазначених категорій напише заяву з проханням про надання такої відустки, роботодавець не вправі йому відмовити.

Відпусткою за згодою сторін може скористатися будь-який працівник, щоправда, з одним суттєвим застереженням: якщо не заперечує роботодавець. Іншими словами, крім бажання працівника, має бути згода  керівництва.

Щоби піти в таку відпустку, підійде будь-яка підстава, навіть улюблена усіма «за сімейними обставинами». Її максимальна тривалість – 15 календарних днів на рік. Так,  згідно зі ст.26 Закону «Про відпустки» за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Валентина ТКАЧ, провідний спеціаліст відділу кадрової роботи та держслужби ГУ юстиції в області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Думок на тему “Відпустка без збереження заробітної плати”