Роботодавці теж об’єднуються

Особливе місце роботодавців у системі соціально-трудових відносин полягає у тому, що вони: * створюють робочі місця,  * визначають обсяги та структуру попиту на робочу силу і залучають її до суспільного виробництва через механізм ринку праці, * безпосередньо або через свої представницькі органи (осіб) організовують виробництво, * укладають з найманими працівниками індивідуальні трудові договори (контракти), * ведуть переговори з представницькими органами найманих працівників щодо укладення колективного договору та значною мірою впливають на його структуру й зміст; * визначають, виходячи зі своїх повноважень, зміст соціально-трудових відносин і реалізують заходи щодо їхнього вдосконалення.

Заснувати організацію роботодавців, відповідно до Закону України «Про організації роботодавців», можуть не менше десяти роботодавців або два чи більше роботодавці певної галузі для заснування галузевої організації роботодавців.

Рішення про створення організації роботодавців приймається установчим з’їздом (конференцією) роботодавців, яке оформляється протоколом установчого з’їзду (конференції), який підписують голова та секретар з’їзду (конференції). Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції). Установчий з’їзд (конференція) затверджує статут організації роботодавців, обирає її органи управління, уповноважує осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов’язані зі створенням організації роботодавців.

Участь в організації роботодавців надає власнику можливість вступати у відносини з державою не як окремому суб’єкту, що може спричинити упереджене ставлення з боку державних органів, а через легітимну, представницьку організацію, яка об’єднує інтереси деяких роботодавців. Вона має можливість захищати права та інтереси учасників у стосунках із профспілками, державними органами, органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових та економічних відносин, при цьому Закон зобов’язує до таких взаємовідносин. 

Відповідно до положень Закону України «Про організації роботодавців» органи державної влади зобов’язані брати участь в веденні колективних переговорів, що дає змогу застосувати положення, зафіксовані у Генеральній угоді між органами державної влади, організаціями роботодавців та профспілками під час укладення колективного договору. Фіксування в колективному договорі потрібних власнику-роботодавцю положень також може мати бажані для власника наслідки. 

Організація роботодавців зможе надати допомогу своєму члену в організації навчання персоналу, пошуку ефективних засобів вирішення внутрішньовиробничих питань, управління підприємством з урахуванням його специфіки, вдосконалення системи профтехосвіти, навчання менеджменту, поліпшення умов праці, техніки безпеки тощо.

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник начальника ГУ юстиції в області                                                                             

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *