Громадська організація: доходи і податки

Громадська організація є неприбутковою і отримала дохід у вигляді процентів за депозитним вкладом у банку. Статут організації не передбачає надходження пасивних доходів. Чи обкладаються податком на прибуток ці кошти?Головним у питаннях обкладання податком на прибуток є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Цей Закон передбачає спеціальний порядок оподаткування неприбуткових установ та організацій. Зокрема, за пп.7.11. від оподаткування звільняються доходи, отримані у вигляді:
– коштів або майна, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
– пасивних доходів;
– коштів або майна, що надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності;
– дотацій та субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в ме­ж­ах благодійної, у тому числі гуманітарної або технічної допомоги.
Під пасивними доходами розуміють проценти, дивіденди, страхові виплати та відшкодування, роялті (пп.7.11.13 вищезазначеного Закону ).
Тож у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» сказано однозначно: пасивні доходи (у т.ч. проценти) неприбуткових громадських організацій не оподатковуються.
Зверніть увагу, що відсутність у статуті запису про можливість отримання пасивних доходів не робить їх оподатковуваними. Адже, як ми вже говорили, обкладання податком доходів громадських організацій – прерогатива Закону про прибуток. А він стосовно пасивних доходів непохитний – оподатковувати не треба ( без будь-якої прив’язки до статутних документів).
Разом з тим, отримання коштів із джерел, не передбачених у статуті, – порушення Закону про об’єднання, яке може не тільки призвести до стягнень за ст.28 цього Закону, зокрема, попередження, тимчасової заборони окремих видів діяльності тощо, але й стати формальним приводом для виключення неприбуткової установи з реєстру таких (абз.4 п.1 Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом ДПАУ від 03.07.2000р. №355, та п.5.1 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97р. №232).
Тож на майбутнє радимо в статутних документах прописувати (або завчасно вносити зміни до них) усі можливі джерела надходження коштів, щоби надалі уникнути спірних питань і непорозумінь.
Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник начальника ГУ юстиції в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.