Міністерству юстиції – 90 років

На сьогодні Міністерство юстиції України діє за 7-ма пріоритетними напрямами: реформування системи правосуддя для забезпечення доступності судочинства, справедливості судової процедури та ефективності судового захисту; створення правових засад для запобігання та протидії корупції; реформування кримінальної юстиції та кримінально-виконавчої системи; забезпечення прозорості та ефективності системи примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб); формування системи безоплатної правової допомоги; удосконалення системи захисту інтересів держави в судах України; реформування нотаріату.
А далекого 1918 року 15 липня тодішнє міністерство судових справ було перейменоване в міністерство юстиції. Починалося все з 3 судових палат, 19 окружних судів і 112 міських та повітових з’їздів мирових суддів, які діяли під його проводомом. .
Історія української юстиції безпосередньо пов’язана з історією зародження української державності. Біля її витоків стояла Українська Центральна Рада. Головними завданнями тогочасного Мінюсту були: управління судовими органами та пенітенціарною системою; вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності; кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів.
Проголошення незалежності України, а відтак – розбудова демократичної правової держави, впровадження політичної, економічної та правової реформ зумовили здійснення кардинальних змін у діяльності Міністерства юстиції.
Сьогодні Мінюсту – 90 років і до сфери його управління належать органи нотаріату, реєстрації актів громадянського стану, а також виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України.
Повсякденна діяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів – це забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина у визначеній сфері, реалізація державної правової політики та адаптація законодавства України до законодавства Європейського союзу; підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, вдосконалення та систематизація законодавства, сприяння розвитку правової науки; розробка проектів нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи їх; координація нормотворчої діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади; здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів і ведення Єдиного державного реєстру таких документів; сприяння розвитку правової інформатизації, формуванню в громадян правового світогляду, а також здійснення міжнародного правового співробітництва.
Окрім цього, відповідно до законодавства, Мінюст і його територіальні органи проводять реєстрацію політичних партій, контролюють дотримання ними вимог Конституції, законів України та власних статутів. Здійснюють легалізацію всеукраїнських об’єднань громадян, міжнародних громадських, благодійних організацій, професійних і творчих спілок тощо.
Під час урочистостей з нагоди 90-ї річниці створення Міністерство юстиції України та його територіальні органи відзначали вагомий внесок в утвердження верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, пріоритету прав і свобод людини і громадянина та становлення повноцінного громадянського суспільства.

Іван СУШИНСЬКИЙ, начальник ГУ юстиції в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *