Внески до Пенсійного фонду України

Ви – приватний підприємець – фізична особа і здійснюєте підприємницьку діяльність за загальною системою оподаткування

Згідно зі ст.11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та члени сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, тобто є застрахованими особами, а відповідно до статті 14 Закону, – страхувальниками.

Порядок нарахування і строки сплати страхових внесків цією категорією платників визначені Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до ПФУ, затвердженою постановою правління ПФУ від 19.12.2003 №21-1.

Упродовж року до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада зазначені суб’єкти зобов’язані сплатити авансові платежі в розмірі 25% річної суми страхового внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (якщо податковими органами проводиться нарахування авансових сум податку).

Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових платежів, беруться платником до остаточного розрахунку, який здійснюється до 1 квітня наступного року за звітний рік на підставі даних річної податкової декларації.

Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шляхом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць, у якому платник мав чистий дохід, на 33,2%. Страхові внески сплачуються зазначеними підприємцями лише за ті місяці, в яких вони мали чистий дохід.

Якщо за певні місяці не сплачено страхові внески через відсутність чистого доходу, то ці місяці не будуть включені до страхового стажу, що в майбутньому вплине на розмір пенсії.

Отже, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності за ті місяці, в яких вони мали чистий дохід (хоча б 1 гривню), сплачують страхові внески в розмірі «Тариф х Суму Доходу», але не менше, ніж мінімальний страховий внесок, величина якого становила у січні – березні 2008 року 170,98 грн, у квітні-вересні – 174,30 грн, у жовтні-листопаді – 180,94 грн, у грудні – 200,86 грн.

Зазначені особи зобов’язані подати до органів ПФ за місцем реєстрації до 1 квітня цього року Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік (додаток 25 до Інструкції).

За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, накладається штраф у розмірі 10% суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн).

Відповідно до ст.106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», суми страхових внесків, своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у встановлені строки, вважаються простроченою заборгованістю із сплати внесків і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій.

Якщо страхувальник має на кінець звітного базового періоду недоїмку зі сплати страхових внесків, органи ПФ надсилають йому вимогу. Страхувальник зобов’язаний сплатити узгоджену суму боргу протягом 10 робочих днів після отримання вимоги.
Коли страхувальник не згоден з сумою, зазначеною у вимозі, протягом 10 днів він може узгодити її або оскаржити в судовому порядку. Якщо страхувальник узгодив вимогу, але не сплатив узгоджену суму протягом 10 робочих днів після отримання вимоги, орган ПФ звертається у встановленому законом порядку і подає вимогу до відповідного органу державної виконавчої служби, в якій зазначає суму боргу за даними карток особових рахунків платників на дату подання. До сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за даними карток особових рахунків платників, додаються суми узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін фінансових санкцій (штрафів) та пені.

Суми фінансових санкцій, застосовані до платника, підлягають сплаті протягом 10 робочих днів від дня одержання відповідного рішення або можуть бути оскаржені у цей же строк до вищого органу ПФ чи в судовому порядку з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу ПФ, посадовими особами якого прийнято це рішення.

Рішення органу ПФ про накладання штрафу є виконавчим документом.

У разі, коли страхувальник отримав рішення про накладання штрафу і не сплатив зазначені в них суми протягом 10 робочих днів, а також не оскаржив це рішення чи не повідомив у цей строк відповідний орган Пенсійного фонду про його оскарження, воно передається для виконання органу державної виконавчої служби та страхувальнику.

Суми фінансових санкцій, застосованих за порушення порядку та строків обчислення, нарахування та сплати страхових внесків, стягуються в тому ж порядку, що й недоїмка із сплати страхових внесків.

Строки давності до стягнення штрафів не застосовуються.

Тетяна ШЕМЧУК, головний спеціаліст відділу надходження доходів ГУ ПФУ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.