Основні засади виборів Президента України

Відповідно до постанови Верховної Ради чергові президентські вибори призначені на 17 січня 2010 року .

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Вибори Президента України є загальними.

Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

Документом, який підтверджує громадянство України, є:

1) паспорт громадянина України;
2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
3) дипломатичний паспорт;
4) службовий паспорт;
5) посвідчення особи моряка;
6) посвідчення члена екіпажу;
7) військовий квиток для військовослужбовців строкової служби;
8) тимчасове посвідчення громадянина України;
9) картка (довідка) установи виконання покарань і слідчого ізолятора.

Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України і перебуває на консульському обліку, реалізує своє право голосу на виборах Президента України.

Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати свій голос у день голосування тільки на одній виборчій дільниці.

Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі забезпечується: забороною привілеїв чи обмежень кандидатів на пост Президента України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; забороною втручання органів державної влади і місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених Законом; забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

Вибори Президента України є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають Президента України.

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник начальника ГУ юстиції в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.