Моніторимо довкілля

Чим ми дихаємо? А що п’ємо та їмо?
Такі питання навряд чи залишать когось байдужими, бо від них залежить не тільки якість, а й саме життя.  Та як дізнатися, чи убезпечені ми від шкідливих впливів?
На ці запитання відповідають Володимир ОРЛЕНКО, перший заступник начальника держекоуправління та Олександр АРТАНОВСЬКИЙ, завідувач сектору моніторингу.
ОСМД – це серйозно
В області створена система моніторингу довкілля (далі – ОСМД). Ця інформаційна структура об’єднує організації, що здійснюють екологічні спостереження (таких на сьогодні 13), і промислові підприємства, які забруднюють природне середовище або можуть своєю діяльністю  негативно впливати на стан довкілля чи на його складові (таких увійшло 16).
В аналітичних підрозділах ОСМД виконуються аналіз та обробка проб складових довкілля. На структурній схемі обласної системи моніторингу довкілля показані організації, які входять до її складу та основні інформаційні потоки, якими надходить моніторингова інформація.
Склад ОСМД не є постійним і збільшується за рахунок включення в систему нових установ і підприємств, тим  паче, що на найближчі роки прогнозується зростання промисловості, розвиток підприємницької діяльності. Це – охоплення нових територій системою екологічних спостережень, включення до неї нових складових, в тому числі – контроль стану біологічних ресурсів. Тож очікуємо суттєвого збільшення обсягів інформації, яка підлягає узагальненню.
ОСМД створювалась як регіональна складова державної системи моніторингу довкілля . Інформація, що надходить, попередньо обробляється і передається до регіонального центру моніторингу довкілля держуправління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області, де вона розподіляється за напрямками, аналізується та оцінюється.
Передбачений обмін інформацією з комісією техногенно-екологічної безпеки Чернівецької облдержадміністрації, обласною міжвідомчою комісію з питань моніторингу довкілля, засобами масової інформації, в тому числі електронними, а також з аналогічними системами моніторингу сусідніх областей.
На сьогодні ОСМД контролює стан таких складових природних ресурсів:
*  водні ресурси – поверхневі води, зворотні води, питна вода, рівень ґрунтових вод;
*  атмосферне повітря – стан атмосферного повітря в м. Чернівці, викиди промислових підприємств, загальні викиди шкідливих речовин з розбивкою по районах області та за видами економічної діяльності;
*  ґрунти – сільськогосподарського призначення, в місцях проживання та відпочинку населення, в межах санітарно-захисних зон головних промислових підприємств області;
*  стан активізації екзогенних процесів на території області – зсуви, підтоплення, карстові явища, селі, землетруси;
*   стан біоресурсів – лісів, мисливської фауни, сільськогосподарської рослинності та  продукції.

Спостерігати і прогнозувати

Зростання і накопичення екологічної інформації про стан довкілля в електронному вигляді означає необхідність переходу з ручного та напівавтоматичного отримання  і обробки інформації до максимально комп’ютеризованих способів з використанням спеціального програмного забезпечення. Розробка такої автоматизованої системи передбачена обласною програмою «Еко-Моніторинг». Виходячи з регіональних природних особливостей, у рамках програми були визначені головні пріоритети екологічного моніторингу в області, розроблена система кодування екологічної інформації – пунктів спостереження, суб’єктів моніторингу, постійно ведеться Кадастр точок спостереження, створена база документів регіонального значення – законодавча основа інтеграції мереж спостереження організацій, які увійшли в ОСМД. Вона складається з двосторонніх угод між суб’єктами екологічного моніторингу в області, Положень про обласні та районні центри моніторингу довкілля, технічні завдання на обласні та районні центри, Положення про ОСМД, Положення про інформаційну взаємодію організацій, які виконують екологічні спостереження в області та ін.
Інформація з даними екологічного моніторингу узагальнюється в
держуправлінні у вигляді звітів та у відповідності до вимог чинного законодавства оприлюднюється в засобах масової інформації – як звичайних, так і електронних. Одним з таких звітів є оцінка стану поверхневих вод річок Дністер, Прут, Сірет за методикою розрахунку коефіцієнта забрудненості, яка прийнята в Мінприроді. Дані екологічного моніторингу використовуються при підготовці щоквартального екологічного вісника Мінприроди та при підготовці матеріалів для щорічного звіту Мінприроди про стан довкілля в Україні.
В держуправлінні екологічна інформація наноситься на карти-схеми Чернівецької області. Електронні копії карт-схем розташовані на Інтернет-порталі Мінприроди в рубриці «Екологічний моніторинг у Чернівецькій області». На майбутнє передбачається розробка відповідних схем для пунктів спостереження за викидами та пунктів контролю за станом біоресурсів в області. Карти-схеми будуть використані для узагальнення інформації про стан відповідного природного ресурсу. Нині така розроблена для річки Черемош. Карти-основи та карти-схеми вигідно відрізняються від інших видів подання інформації  наочністю та можливістю співвіднносити різні види інформації та можуть бути використані для  показу комплексних пунктів екологічного моніторингу, здійснення комплексної оцінки екологічного стану в області. Це може стати першим кроком для прогнозування екологічної ситуації в регіоні.

Проблеми вивчати і вирішувати
Найгостріша з виявлених проблем – відсутність уніфікованого в рамках Мінприроди програмного забезпечення для виконання завдань екологічного моніторингу. Наступне важливе питання – своєчасність і достовірність даних, які надходять з районних та обласних центрів моніторингу. Бо, на жаль, інформація надходить у вигляді протоколів або звітів переважно в паперовому вигляді і тільки подеколи – в електронному.
Для покращення ситуації відновлюється діяльність регіональної міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля, зокрема, таких її функцій:
*  контроль виконання заходів, які передбачені обласною програмою «Еко-Моніторинг», в тому числі спрямованих на вдосконалення мереж спостереження, створення комп’ютерної системи передачі та аналізу даних, ведення екологічного банку даних області,  зв’язку з урядовою інформаційно-аналітичною системою та іншими інформаційними системами.
* координація дій, спрямованих на зміцнення інформаційної інтеграції організацій – суб’єктів обласного екологічного моніторингу, вирішення питань оперативності та якості в наданні інформації до обласної системи моніторингу довкілля.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *