Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються Законом України «Про охорону атмосферного повітря», який спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров’я людей і навколишнє природне середовище.
Регулювання якості атмосферного повітря регламентовано нормативами гранично допустимих викидів. Стаціонарні джерела можуть здійснювати викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря тільки за умови отримання відповідного дозволу. Для його отримання суб’єкт господарювання подає до державного управління охорони  навколишнього природного середовища такі папери:
*  заяву;
* документи, в  яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднювальних речовин;
* проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання та подає їхні результати;
* проводить оцінку впливу викидів забруднювальних речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
* розробляє плани заходів: для досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин; охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря; остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у задовільний стан; запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва; здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних  речовин і умов дозволу на викиди;
* обґрунтовує розміри нормативних санітарно-захисних зон, проводить оцінку витрат, пов`язаних з реалізацією заходів на їхнє створення;
* проводить оцінку й аналіз витрат, пов`язаних з реалізацією запланованих заходів із запобігання забрудненню атмосферного повітря;
* готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства.
Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, що саме своєчасне звернення та оформлення дозволу на викиди забруднювальних речовин попередить відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *