Єдиний соціальний внесок

Консультують спеціалісти управління надходження доходів ГУ ПФУ в Чернівецькій області, тел. 515959,www.pfu.cv.ua

Чи несе відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску підприємство, якщо кошти сплачено до граничного строку сплати, а на рахунок Пенсійного фонду зараховані банком уже наступного дня після настання граничного строку сплати?

У даному випадку порушення підприємством строків сплати єдиного соціального внеску не вбачається. Згідно з п.7.3.1 «Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», відповідальність за несвоєчасне перерахування сум внеску на банківські рахунки органів Пенсійного фонду несе установа банку у вигляді пені – 0,1% несвоєчасно перерахованих або несвоєчасно зарахованих сум та штрафу – 10% своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум.

При оформленні та здачі звітності за червень 2011 року бухгалтер помилково не вказав суми допомоги з тимчасової непрацездатності, а також нараховані внески на неї. В звіті за липень виправили помилку. Чи застосують до підприємства фінансові санкції ?

Так, відповідно до п.7.2.3 «Інструкції…» за донарахування органом ПФУ або платником сум своєчасно не нарахованого єдиного внеску накладається штраф у розмірі 5% зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, але не більше, ніж 50% суми донарахованого єдиного внеску.

Чи можуть спеціалісти управління Пенсійного фонду нараховувати фінансові санкції та пеню за несвоєчасну сплату без проведення перевірки?

Можуть, за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску відповідно до п.7.2.2 «Інструкції…» та на підставі картки особового рахунку платника здійснюється розрахунок фінансової санкції у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум без виїзду на перевірку.

Чи повинна фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування сплачувати єдиний соціальний внесок за 2011 рік, якщо в нього відсутні доходи?

Відповідно до пункту 3.3. «Інструкції…» платники за загальною системою оподаткування, сплачують внески з чистого доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 34,7%, але не менше, ніж розмір мінімального страхового внеску, за місяці, в яких був отриманий чистий дохід.

Отже, у разі відсутності чистого доходу, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не сплачується.

Чи обкладається єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сума компенсації за невикористану відпустку, яка нарахована і виплачена після звільнення працівника? Тобто працівник був звільнений у грудні, а нараховано і виплачено компенсацію в січні наступного року.

Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ і організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до пункту 1 частини І статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон) є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Згідно з підпунктом 4.3.5 вже згадуваної «Інструкцією…», визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску, передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстатистики України та зареєстрованою в Мінюсті України 27.01.2004 за № 114/8713.

Згідно з підпунктом 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати. Таким чином зазначені виплати є об’єктом для нарахування та утримання єдиного внеску.

Водночас, згідно з 2-ю частиною статті 7 Закону для осіб, які працюють в сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, яка визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час. Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток є платою за невідпрацьований час (підпункт 2.2.12 «Інструкції…»). Отже, на зазначені суми компенсацій, які виплачуються звільненим особам, єдиний внесок не нараховується.

«Я працювала на підприємстві, яке визнане банкрутом, уже йде процедура його ліквідації. До Пенсійного фонду воно заборгувало внесків за 8 місяців. Чи зарахують до мого страхового стажу ці 8 місяців, якщо підприємство так і не розрахується з Пенсійним фондом?»

Не зарахується, бо відповідно до ст.1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом і за який сплачено страхові внески. Таким чином, основною умовою зарахування страхового стажу для розрахунку пенсії є сплата роботодавцем єдиного соціального та страхових внесків за всіх найманих осіб у повному обсязі.

Крім того, згідно із законодавством України, єдиний соціальний та страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *