Як зробити перерахунок убік зменшення плати за неякісні чи не надані житлово-комунальні послуги

Ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначає, що споживач має право:

▪ отримувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги, згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

▪ одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їхню вартість, загальний розмір місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їхні споживчі властивості тощо;

▪ на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю через неналежне надання чи ненадання житлово-комунальних послуг;

▪ на усунення протягом строку, встановленого договором чи законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг.

Окрім того він має право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання чи надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Законом визначено, що порядок надання житлово-комунальних послуг, їхні якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.

В разі порушення виконавцем умов договору, споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензія складається споживачем і представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця у погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, документ вважається дійсним, коли його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій. Спори про задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

Ірина НІМІЖАН, заступник начальника відділу ГУЮ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *