Вислуга років + страховий стаж

Особливості призначення пенсій особам, звільненим з військової служби

Поряд з особами офіцерського складу, прапорщиками та мічманами, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом, якщо вони, незалежно від віку, мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, що на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу 25 років і більше, і з них не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба. Страховий стаж, набутий після звільнення зі служби, не враховується.

При призначенні пенсій на зазначених умовах враховуються тільки повні роки без округлення фактичного розміру в бік збільшення. Після призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу подальший перерахунок пенсії у зв’язку зі збільшенням страхового стажу не здійснюється. В разі повторного прийняття військових пенсіонерів на військову службу виплата пенсії на час їхньої служби припиняється. При наступному звільненні зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж визначається на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Для підтвердження військової служби приймаються військові квитки та довідки відповідних військових формувань.

Час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, виданими на підставі архівних даних із відомостями про періоди навчання.

Пенсії військовослужбовцям за вислугу років з урахуванням страхового стажу призначаються в розмірі 50% грошового забезпечення – за 25 років страхового стажу – і за кожний повний рік стажу понад 25 років –1% відповідних сум грошового забезпечення. Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до вищевказаного Закону, не повинен перевищувати 90% відповідних сум грошового забезпечення.

Людмила РИЛЬЧУК, головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення військовослужбовців ГУ ПФУ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

2 коментарі “Вислуга років + страховий стаж”