Військовий пенсіонер виїжджає за кордон

Звільненим з військової служби особам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, пенсії не призначаються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. За загальним правилом, під час перебування за кордоном не виплачуються раніше призначені пенсії.

В разі виїзду пенсіонера для постійного проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за його заявою може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом, рахуючи від місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем проживання. До заяви додається закордонний паспорт із відповідним записом про виїзд на постійне місце проживання за кордон і талон про зняття з реєстрації за місцем постійного проживання.

Слід зазначити також, що, відповідно до Угоди про порядок пенсійного забезпечення військо-вослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань здійснюються на умовах, за нормами і в порядку, встановлених законодавством держав-учасниць, на території яких проживають зазначені військовос-лужбовці та їхні сім’ї.

В разі, якщо Ви прибули з однієї з країн СНД, де одержували військову пенсію, право на пен-сійне забезпечення в Україні набуваєте за наявності дозволу на постійне проживання. Підтверджується це відповідною довідкою або паспортом громадянина України з відміткою про реєстрацію постійного місця проживання в нашій країні.

Чинним законодавством закріплений також обов’язок пенсіонерів повідомляти органам пенсій-ного забезпечення про зміну умов, які впливають на виплату пенсій: терміни виплати, розмір або припинення виплати.

Руслана ДАМЯН, заступник начальника управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ГУ ПФУ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *