Що ми повинні знати про вибори

Етапи виборчого процесу:

1. утворення виборчих округів;

2. утворення виборчих дільниць;

3. формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничих виборчих комісій;

4. складання, перевірка та уточнення списків виборців;

5. висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6. проведення передвиборної агітації;

7. голосування в день виборів;

8. підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування.

Закон передбачає також додаткові етапи виборчого процесу: *  повторне голосування;

* підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів.

Система та завдання виборчих комісій

Виборчі комісії з проведення місцевих виборів є спеціальми колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих виборів і забезпечувати дотримання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори.

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів, складають:

* Центральна виборча комісія, яка є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів; * Територіальні виборчі комісії: * виборча комісія Автономної Республіки Крим; * обласні виборчі комісії; * районні виборчі комісії; * міські виборчі комісії (в т. ч. міст Києва та Севастополя); * районні у містах виборчі комісії (у містах, де утворені районні у місті ради); * селищні, сільські виборчі комісії; * дільничні виборчі комісії.

Повноваження виборчих комісій поширюються на відповідні території.

Рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, а також органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими особами, об’єднаннями громадян, підприємствами установами, організаціями.

Статус і термін дії виборчих комісій

Територіальна виборча комісія є юридичною особою. Територіальна виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Дільнича виборча комісія не є юридичною особою. Дільнича виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Територіальна виборча комісія є постійним колегіальним органом, який у межах своїх повноважень забезпечує організацію і проведення місцевих виборів. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах нового складу відповідної територіальної виборчої комісії.

Повноваження дільничної виборчої комісії починаються від дня прийняття рішення про її утворення і закінчуються через чотирнадцять днів після дня голосування.

Склад територіальних виборчих комісій

Територіальні виборчі комісії формуються за поданням зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих організацій партій у кількості не менше 9 і не більше 18 осіб. При цьому від місцевих організацій політичних партій і зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, що входять до виборчого блоку, депутатські фракції  яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від зареєстрованих в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів  на місцевих виборах, не більше трьох.

Термін формування виборних комісій

Центральна виборча комісія формує скдад обласних, районних (крім районів в Автономній Республійі Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя), районних у містах Києві, Севастополі територіальних виборчих комісій не пізніше, як за 45 днів до дня виборів. Виборча комісія Автономної Республіки Крим формує склад районних, міських територіальних виборчих комісій не пізніше, як за 45 днів до дня виборів.

Районні територіальні виборчі комісії формують склад міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій не пізніше, як за 41 день до дня виборів.

Міські територіальні виборчі комісії формують склад районних у місті територіальних виборчих комісій не пізніше, як за 36 днів до дня виборів.

Іван СУШИНСЬКИЙ, начальник ГУЮ в Чернівецькій області 

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *