Реєстрація та розірвання шлюбу

27 липня 2010 року набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Він регулює відносини, пов’язані з проведенням державної реєстрації актів цивільного стану, внесенням до актових записів цивільного стану змін, їхнім поновленням і анулюванням, визначає засади діяльності органів реєстрації актів цивільного стану. Дія цього закону не поширюється на порядок проведення реєстрації громадянства України.

Органи РАЦС

Реєстрація актів цивільного стану громадян України проводиться тільки спеціально визначеними для цього державними органами. Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

Державна реєстрація актів цивільного стану є обов’язковою. Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Реєстрація шлюбу

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком особисто подається заява до органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Якщо жінка/чоловік через поважну причину не можуть особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їхні представники. Повноваження представників повинні бути нотаріально засвідчені.
Повторний шлюб реєструється за умови пред’явлення особами, які раніше перебували у шлюбі, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу.

Відповідно до Закону, державна реєстрація шлюбу проводиться по закінченню одного місяця з дня подання нареченими заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку.

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, при безпосередній загрозі для життя нареченої/нареченого державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або будьякого іншого дня за бажанням наречених протягом одного місяця.

Якщо виникають перешкоди для державної реєстрації шлюбу у призначений день, керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану може відкласти таку реєстрацію, але не більше як на три місяці. Якщо наречені не з’явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців від дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Розірвання шлюбу

Державна реєстрація розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них за їхньою заявою. Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться по закінченню одного місяця від дня подання відповідної заяви, якщо вона не була відкликана.

У разі якщо подружжя через поважну причину не може з’явитися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації, на письмове прохання подружжя, може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року від дня подання заяви.

Якщо один з подружжя через поважну причину не може з’явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може при подачі заяви про реєстрацію розірвання шлюбу або протягом місяця після цього письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивільного стану про згоду на реєстрацію розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити адресу органу РАЦС, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, хто не може з’явитися, повинен бути нотаріально засвідчений.

У разі, якщо один з подружжя визнаний безвісно відсутнім/недієздатним, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за заявою другого з подружжя.

Якщо при розірванні шлюбу хтось з подружжя бажає відновити своє дошлюбне прізвище, він повинен заявити про це в органі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу та про розірвання шлюбу, здійснене в судовому порядку, робиться позначка в актовому записі про шлюб.

У разі розірвання шлюбу в судовому порядку, рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу РАЦС за місцем ухвалення рішення.

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб робиться позначка про розірвання шлюбу із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, з якою розірвано шлюб, місця і дати державної реєстрації розірвання шлюбу.

Позначка про розірвання шлюбу за рішенням суду робиться в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, при їхньому зверненні до органу РАЦС.

Василь РЕНДЮК, перший заступник начальника ГУ юстиції в області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *