Порядок організації та проведення у Чернівцях мирних зібрань

Організатори мирного зібрання зобов’язані інформувати Чернівецького міського голову про дату, час та місцейого проведення за три робочі дні.

Порядок організації та проведення у Чернівцях мирних зібрань затвердила сесія міської ради. Набирає він чинності з дня його оприлюднення.

Організаторами (організатором) мирного заходу можуть бути фізичні та/або юридичні особи, що подають повідомлення про його проведення.

Не може бути організатором мирного заходу:

а) особа, яка не досягла 18 років;
б) особа, визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, а також особа, яка піддана адміністративному арешту, утримується під вартою або знаходиться в місці позбавлення волі за вироком суду;
в) об`єднання громадян, щодо якого в установленому порядку прийнято рішення про тимчасову заборону проводити мирні заходи або діяльність якого в установленому порядку тимчасово заборонено чи зупинено.

Для проведення мирного заходу його організаторами (організатором) не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дня його проведення на ім`я міського голови подається письмове повідомлення про його проведення.

У повідомленні зазначається:

а) дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість заходу;
б) мета і форма проведення заходу;
в) місце проведення заходу;
г) маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;
ґ) передбачувана кількість учасників заходу;
д) необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури;
е) прізвища, імена та по батькові або найменування організаторів (організатора) мирного заходу, адреси та номери їх контактних телефонів;
є) форма і методи гарантованого забезпечення організаторами (організатором) громадського порядку, надання медичної допомоги під час проведення заходу;
ж) прізвища, імена та по батькові осіб, уповноважених організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення заходу;
з) дата подання повідомлення;
и) інші умови (за наявності).

Повідомлення підписується організаторами (організатором) заходу та особами, уповноваженими організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення мирного заходу.

У разі звернення юридичної особи, як організатора мирного заходу, до повідомлення додається засвідчена нею копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, як об`єднання громадян (за наявності). При зверненні фізичної особи додається копія паспорта (стор. 1, 2 11).

Організатори (організатор) мирного заходу зобов’язані:

а) подати до виконавчого органу міської ради повідомлення про проведення мирного заходу в строки, формі та з дотриманням умов, визначених Положенням;
б) негайно інформувати у строк та формі визначеній Положенням виконавчий орган міської ради про прийняття (неприйняття) його пропозиції щодо зміни місця та/або часу проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні;
в) забезпечувати додержання умов проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні про його проведення або змінених відповідно до пропозиції виконавчого органу міської ради;
г) вимагати від учасників мирного заходу додержання громадського порядку, оголошених умов його проведення та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня шуму у разі використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо;
ґ) забезпечувати громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного заходу в межах своєї компетенції, а у випадках, передбачених Положенням, – разом з уповноваженим представником виконавчого органу міської ради та уповноваженим представником органу внутрішніх справ, виконуючи при цьому їх законні вимоги;
д) забезпечувати безпеку учасників мирного заходу при використанні під час його проведення засобів підвищеної небезпеки (автомобілі, піротехнічні засоби, великогабаритні та висотні конструкції тощо);
е) зупиняти або припиняти проведення мирного заходу у разі вчинення його учасниками протиправних дій чи порушення умов його проведення;
є) забезпечувати збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення мирного заходу, додержуватись вимог державних санітарних норм та правил;
ж) повідомляти учасників про закінчення мирного заходу;
з) мати на собі розпізнавальний знак організаторів (організатора) мирного заходу.

Організатори (організатор) мирного заходу не мають права проводити мирний захід, якщо повідомлення про його проведення не було подано в установленому Положенням порядку

Мирне зібрання (мітинги,збори) може бути проведено у придатних для цього місцях. Рекомендовані для проведення мирних зібрань місця:

а) на майданні біля стадіону «Буковина» (вул. О.Гузар,1);
б) на майдані напроти готелю «Турист» (вул. Червоноармійська);
в) на майдані біля мосту на вул. Руській;
г) в сквері на вул. Університетській біля пам’ятника Ю.Федьковичу;
ґ) в сквері на вул. Надрічній, 16а (Садгора)

На площах міста: Центральній, Соборній, Театральній, Філармонії, Турецької криниці проводяться загальнодержавні та загальноміські заходи відповідно до указів Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

Мирні заходи у Чернівцях можуть проводитися з 9 до 22 години.

Рівень шуму при проведенні мирних заходів, у тому числі під час використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо, не повинен перевищувати встановленого санітарними нормами.

Забороняється проводити мирні заходи поблизу об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства.

Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).

Не допускається використання гучномовців та іншої звукопідсилюючої апаратури, встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, наметів, в т. ч. тимчасових та пересувних, призначених для роздрібної торгівлі, інформаційних, рекламних, презентаційних та інших цілей) та об’єктів зовнішньої реклами (рекламних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та ін.) без погодження в порядку, визначеному законодавством України.

Під час проведення мирного заходу поблизу адміністративних будинків, в яких розміщені державні органи влади, дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, акредитовані в Україні, та органи місцевого самоврядування, має забезпечуватись вільний доступ та проїзд до будь-яких об’єктів, поблизу яких проводяться відповідні заходи.

З метою забезпечення безпеки учасників мирного зібрання, інших громадян, безпеки руху транспорту, під’їзду машин спеціального призначення (пожежні, машини швидкої допомоги, рятувальних та аварійних служб), запобігання можливого падіння елементів будівельних конструкцій та оздоблення будинків, порушення норм охорони навколишнього природного середовища не можуть проводитися мирні зібрання:

а) на проїжджій частині дороги (окрім походів та демонстрацій);
б) на газонах, квітниках;
в) навпроти центрального (ближче 7 м), аварійного виходу, входу до підсобних приміщень, гаражів та на під’їзних шляхах адміністративних будинків.

Біля культових споруд Чернівців та на їх території дозволяється проведення тільки культурно-мистецьких заходів національно-патріотичного змісту, що супроводжуються класичною і духовною музикою.

Підставами для припинення проведення мирного заходу є:

а) створення реальної загрози життю і здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб;
б) вчинення наруги над державними символами;
в) порушення громадського порядку, яке не було усунуто самостійно організаторами заходу.
г) проведення мирного заходу з порушенням вимог Положення.

Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних заходів може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, загрози здоров’ю населення або правам і свободам інших осіб людей

У проведенні мирного заходу може бути відмовлено за таких умов:

а) якщо захід намічено провести в місці і в час, який вже надано для іншого заходу, або у які обмежується чи забороняється проведення відповідного виду заходів;
б) якщо проведення заходу безпосередньо створить перешкоди у роботі підприємств, установ і організацій чи загрожуватиме життєзабезпеченню населення, життю, здоров’ю та безпеці громадян, порушуватиме громадський порядок та санітарно-гігієнічні вимоги;
в) якщо запланована кількість учасників заходу перевищує можливості відповідної території;
г) у разі введення надзвичайного або воєнного стану, що поширюється на територію Чернівців.

Майнова шкода, заподіяна під час проведення мирного зібрання державі, територіальній громаді міста, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню організаторами (організатором) в установленому законом порядку. У випадку проведення заходу з недотриманням вимог порядку проведення мирного зібрання до порушників застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством. Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення мирного зібрання, громадського порядку під час його проведення покладається на організаторів (організатора) цього мирного заходу.

Організатори (організатор) мирного заходу, посадові та інші особи не мають права перешкоджати учасникам мирного зібрання виражати свою думку в спосіб, який не порушує громадський порядок, умови та порядок проведення зібрання.

Прес-центр Чернівецької міської ради

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *