Хто має право заснувати друкований засіб масової інформації та які документи необхідні для його реєстрації?

Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

– громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;

– юридичним особам України та інших держав;

– трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником, а особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.
Друкований засіб масової інформації може видаватися після його державної реєстрації.

Державна реєстрація друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження здійснюється Державною реєстраційною службою України (загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) або зарубіжної сфери розповсюдження) та структурними підрозділами головних управлінь юстиції в областях (місцевої сфери розповсюдження).

У заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, яка подається до реєструючого органу, повинні бути вказані такі відомості:

1) засновник (співзасновники) видання;
2) вид видання;
3) назва видання;
4) мова видання;
5) сфера розповсюдження (місцева, регіональна, загальнодержавна, зарубіжна) та категорії читачів;
6) програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість;
7) передбачувані періодичність випуску, обсяг і формат видання;
8) юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їхні) банківські реквізити;
9) місцезнаходження редакції.

Реєструвальний орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).
Для юридичної особи такими документами є:

1) копії виписки з Єдиного державного реєстру, статуту (положення), установчого договору, засвідчені нотаріально;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлювальними документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з українським перекладом, засвідчені в установленому порядку.

Заява розглядається у місячний строк з дня її одержання.

Вікторія РОСКРУТ, завідувачка сектору державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації реєстраційної служби ГУЮ у Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *