Декларування доходів фізичними особами в 2011 році за наслідками звітного 2010 року

Декларування у 2011 році доходів фізичних осіб пов‘язано з виконанням платниками податку вимог Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон №889), згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію (далі –декларація), або мають право подати декларацію для отримання повернення з бюджету.

Слід зазначити, що деклараційна компанія цього року буде провадитися відповідно до норм саме Закону №889 та не матиме значних відмінностей від минулорічної.

Суттєвим, на що слід звернути увагу, є те що Податковим кодексом України починаючи з 2011 року продовжено термін декларування доходів фізичних осіб до 1 травня.

Тобто вже в 2011 році за наслідками 2010 звітного року податкову декларацію слід подавати до 1 травня.

Річна декларація про майновий стан і доходи відповідно до п. 18.1 Закону № 889 подається платником податку, який:

– зобов’язаний її подавати згідно з нормами зазначеного Закону або інших законів;

– має право її подати для отримання податкового кредиту (далі – ПК) та повернення ПДФО.

Обов’язкове подання Декларації

Фізична особа зобов’язана подати у 2011 році Декларацію, якщо протягом звітного 2010 року вона отримала:

– доходи (прибутки), які не підлягали оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті (пп. 8.1.3 Закону № 889);

– іноземні доходи (пп. 9.9.1 Закону № 889);

– доходи від особи, яка не мала статусу податкового агента (тобто доходи, отримані від нерезидента, фізичної особи, яка не є СПД, або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність) (пп. 8.2.1 Закону № 889).

До таких доходів, зокрема, належать:

– вартість подарунків, одержаних від особи, яка не є податковим агентом (пп. 4.2.3 Закону № 889);

– доходи, одержані від надання майна в оренду або в суборенду особі, яка не є податковим агентом (пп. 4.2.7 Закону № 889);

– доходи, які раніше не були обкладені ПДФО (самостійно виявлені, нараховані органами ДПС тощо) (пп. 4.2.8 Закону № 889);

– дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних як відшкодування матеріальної або моральної шкоди від особи, яка не є податковим агентом, крім окремих випадків, установлених пп. 4.2.10 Закону № 889 (пп. 4.2.10 цього Закону);

– сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності, за умови що з цієї суми не було утримано ПДФО (пп. 4.2.11 Закону № 889);

– інвестиційні прибутки (пп. 4.2.13 п. 9.6 Закону № 889);

– дохід у вигляді вартості успадкованого майна (пп. 4.2.14, п. 13.4 Закону № 889);

– кошти або майно, отримані як хабар (викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі), підтверджені в судовому порядку (пп. 4.2.16 Закону № 889);

– сума заборгованості платника податку, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк давності згідно з законом, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів) та погашення податкового боргу (пп.4.2.11 Закону №889);

– доходи від виграшів в азартні ігри (пп. 9.5.2 Закону № 889);

– сума нецільової благодійної допомоги, отриманої від благодійника – фізичної особи, платника ПДФО (за умови, що така сума у 2010 році перевищила 1220 грн., а її отримувач не мав права на ПСП або не використав її протягом звітного року) (пп. 9.7.3, пп. 9.7.5 Закону № 889);

Крім того, зобов’язані подавати Декларацію звільнені з роботи працівники, у яких за результатами проведеного остаточного розрахунку при звільненні не вистачило доходів для сплати ПДФО. Також, обов’язково слід задекларувати суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлений строк працівником, який звільнився. Такі платники податку доплачують ПДФО на підставі поданої Декларації.

Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, також зобов’язані подати до органу ДПС Декларацію не пізніше закінчення 60 календарного дня, що передує такому виїзду (п. 18.3 Закону № 889).

Слід нагадати, що згідно із Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 527-р „Питання декларування фізичними особами майнового стану та доходів” згідно із яким визнається таким, що виконаний, обов’язок з подання річної декларації про майновий стан та доходи (податкової декларації) за 2010 рік фізичними особами – платниками податку, що одержали дохід у вигляді спадщини (подарунку), який згідно із Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб” оподатковується за нульовою ставкою, за умови відсутності інших підстав для виконання такого обов’язку.

Добровільне подання Декларації

Як було зазначено вище, подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податковий кредит.

Крім того, з метою повернення зайво сплаченої суми податку Декларацію мають право подати:

– фізичні особи, які сплатили ПДФО за договором відчуження об’єкта рухомого чи нерухомого майна, але договір не було засвідчено нотаріально й угода не відбулася (у такому разі до Декларації додаються підтверджувальні документи про фактичну сплату ПДВО);

– звільнені з роботи працівники, у яких при проведенні остаточного розрахунку при звільненні виникла переплата ПДФО (до Декларації додається довідка про результати перерахунку).

Податковий кредит – це сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Умови та порядок надання податкового кредиту визначені у ст. 5 Закону. На підставі цієї статті Закону наказом Державної податкової адміністрації України від 22.09.03р. за № 442 затверджено Інструкцію про податковий кредит.

Згідно із статтею 5 Закону право платника податку на податковий кредит виникає за наслідками звітного податкового року. Право на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, починаючи з дня набуття чинності цим Законом, має платник податку – резидент України, який має ідентифікаційний номер.

При цьому, загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата, тому податковий кредит застосовується виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати.

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку документально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Форма Декларації, терміни та місце її подання

Форма Декларації для декларування доходів за 2010 рік у 2011 році залишається „старою”, тобто платники подають Декларацію згідно з додатком № 1 до Інструкції № 12. Про це зазначено в листі Мінфіну України від 12.12.07 р. № 31-20040-04-18/27150.

Бланк Декларації платник податку може безкоштовно отримати в органі ДПС (п. 5.5 Закону № 889).

Подається Декларація до органу ДПС за місцем проживання платника податку (за реєстрацією в паспорті). Працівники органів ДПС зобов’язані надавати консультацію щодо її заповнення.

Платник заповнює Декларацію самостійно або це може зробити нотаріально уповноважена ним на це особа (п. 18.5 Закону № 889). За неповнолітніх дітей Декларацію подають їх батьки (опікуни, піклувальники).

У 2011 році Платники податку, як ті, що зобов’язані подавати Декларацію, так і ті, що мають право подати її добровільно ( в т.ч. з метою одержання податкового кредиту) подають її до 1 травня.

Відповідальність

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, визначена статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції від 07.12.1984 р. (зі змінами та доповненнями), та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *