У реєстрі – громадяни України

Державний реєстр актів цивільного стану громадян – єдина комп’ютерна база даних про акти цивільного стану в Україні

Відповідно до вимог ст. 49 Цивільного кодексу України, народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть підлягають обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в органах юстиції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян затверджений постановою Кабміну у серпні 2007 року (далі – Порядок).
Зокрема, цим Порядком передбачено, що зазначений Реєстр – це єдина комп’ютерна база даних про акти цивільного стану, про внесені до них зміни і доповнення і про видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру.

При цьому слід зазначити, що внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється реєстратором – відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції водночас із складенням відповідного актового запису цивільного стану.

Реєстратор вносить відомості до Реєстру протягом п’яти робочих днів від моменту надходження до реєстратора першого примірника актового запису. На підставі відповідного рішення суду вносяться відомості про усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав.

Крім того, відділ реєстрації актів цивільного стану ГУЮ в м. Києві протягом 10 робочих днів від моменту надходження першого примірника актового запису вносить відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерті, складених представництвами та консульськими установами України.

Відповідно до п. 5 постанови Кабміну «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян» затверджено Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Інструкція), якою визначено порядок внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, а також визначені форми витягів з Реєстру та умови їхньої видачі.

Одночасно зазначеним наказом Мін’юсту визначено строки внесення до Реєстру відомостей, які містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану, що зберігаються в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану ГУЮ юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

Відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, які містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, що зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану, підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру у вигляді, межах та обсягах, наведених у відповідних книгах реєстрації.

У разі, якщо відомості вказаних актових записів цивільного стану складені не державною мовою, в даних Реєстру обов’язково зазначається мова, якою складено паперовий носій цих записів. До відомостей у Реєстрі таких актових записів (не паперові носії) реєстратором може бути внесено зміни на підставі заяви фізичної особи, яка має право на отримання повторного свідоцтва, витягу з Реєстру та при пред’явленні паспорта з урахуванням його даних, викладених українською мовою. У такому разі до Реєстру вносяться дані щодо реєстратора, яким внесено зміни, а також підстава таких змін та дата їхнього внесення.

При реєстрації розірвання шлюбу, крім відомостей актового запису про розірвання шлюбу, до Реєстру вносяться відомості актового запису про шлюб, що розривається (за відсутності такого запису в Реєстрі), з позначкою «Архівний» та з відомостями про його розірвання.

Державний реєстр актів цивільного стану громадян запроваджено від 1 грудня 2008 року, що стало знаменною подією в діяльності органів реєстрації актів цивільного стану України.

Оскільки Державний реєстр актів цивільного стану є, безперечно, соціальним Реєстром, його впровадження наблизило правові послуги до особи: наразі громадянин має змогу отримати необхідний документ про реєстрацію актів цивільного стану за місцем проживання, незважаючи на місце проведення такої реєстрації, що, в свою чергу, покращило оперативне та якісне обслуговування громадян, надання їм необхідної правової допомоги.

Орися АНДРІЄЦЬ, начальник відділу РАЦС ГУЮ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *