Порядок прийняття неповнолітніх на роботу

Прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів допускається для виконання легкої роботи, яка не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час після досягнення ними 14 років за згодою одного з батьків або особи, що їх заступає.

Усі особи, молодші за 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку проходять такий огляд.

Перелік професій, де працівники підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються МОЗУ за погодженням з Комітетом з нагляду за охороною праці.

При влаштуванні на роботу працівники подають трудову книжку і паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити довідку з будинкоуправління (ЖРЕП) або сільської Ради про останнє заняття, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Неповнолітні, яким ще не виповнилось шістнадцять років, замість паспорта подають свідоцтво про народження.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Служби безпеки України, прикордонних військ України, цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, подають військовий квиток.

Трудовий договір укладається як в усній, так і письмовій формі. Перевагу, відповідно до ч. 1 ст. 24 КЗпП, має письмова форма, дотримання якої є обов’язковим:

▪ при організованому наборі працівників;
▪ при укладенні контракту;
▪ у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;
▪ в інших випадках, передбачених законодавством України.

У письмовій формі трудовий договір укладається про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, а також коли приймають на роботу неповнолітніх. Договір виконується і підписується у двох примірниках, з яких один перебуває у працівника. Тому в разі відсутності у працівника примірника трудового договору в письмовій формі слід вважати, що трудовий договір укладено в усній формі.

Ч. 3 ст. 24 КЗпП передбачено, що трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично допустили до роботи. Але при цьому слід враховувати, що трудовий договір вважається укладеним за умови, що виконання роботи без видання наказу чи розпорядження доручено службовою особою, яка має право приймати на роботу або коли робота виконувалася з її відома.

У наказі про прийняття на роботу зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, посада чи робота, на яку приймають працівника, з якого числа він приступає до роботи і розмір оплати за працю.

У наказі може бути також зазначено встановлення випробувального строку, тимчасовий, строковий чи безстроковий характер виконання роботи, тривалість неповного робочого тижня та інші умови, які встановлюються стосовно саме цього працівника.

Строк випробування при прийнятті неповнолітнього на роботу не може перевищувати одного місяця. Щодо інших працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців. За погодженням з відповідним комітетом профспілки термін випробування може встановлюватись до шести місяців. До шести місяців може встановлюватись випробування при прийнятті на державну службу.

З наказом про прийняття на роботу працівник має бути ознайомлений під розписку із зазначенням власноручно дати такого ознайомлення.

При прийнятті на роботу для виконання окремих видів трудової діяльності встановлено спеціальні правила. Так, прийняття на державну службу на посади третьої-сьомої категорії здійснюється переважно на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців регулюється Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України 4 жовтня 1995 р. постановою № 782.

Олена РАТУШНЯК, провідний спеціаліст ГУЮ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *