Шкідливі умови праці – пільгова пенсія

Пільги за важку працю

Право на пенсію за віком на пільгових умовах мають:

* працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, –  за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: чоловіки – після досягнення 50 років і при стажу роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на перелічених роботах; жінки – після досягнення 45 років і при стажу роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на перелічених роботах;

* працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, –  за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць за умовами праці: чоловіки – після досягнення 55 років і при стажу роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки – після досягнення 50 років і при стажу роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений Наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383.

Підтвердити документами          

Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими й  важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку з оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку з наказу по підприємству про проведення атестації відповідного робочого місця та, у разі відсутності в трудовій книжці відомостей, які визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнювальну довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р.  № 637.

Згідно з пунктом 20 вищевказаного Порядку в тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнювальні довідки підприємств або організацій.

У довідці мають бути зазначені: * періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

* професія або посада; * характер виконуваної роботи; * розділ, підрозділ, пункт, найменування у Списках або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Отже, період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу роботи, визначає підприємство шляхом надання уточнювальної довідки.

Світлана ХІТИК, головний спеціаліст управління пенсійного забезпечення ГУ ПФУ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *