Щоб бути платником єдиного податку – необхідна тільки заява та розрахунок

Платники податків, які прийняли рішення працювати на спрощеній системі оподаткування, у термін не пізніше 25 січня 2012 року подають до органів ДПС відповідну заяву про застосування спрощеної системи, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675, у якій зазначаються такі відомості:

– найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;

– податкова адреса суб’єкта господарювання;

– місце провадження господарської діяльності;

– види господарської діяльності, обрані фізичною особою – підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;

– ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб’єктами господарювання;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Заява подається суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

Будь – які інші документи для переходу на спрощену систему оподаткування суб’єктами господарювання до органів ДПС не подаються.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та  звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *