психологічний практикум – Конфлікти і хамство: як протидіяти

Конфліктні ситуації, на жаль, супроводжують людину протягом усього життя. Та значно неприємніше, коли вони відбуваються ще й на фоні хамства  Скiльки нервових клiтин з’їдається.
Психологи радять не перейматися всерйоз хамством. Але тут виникає питання, як діяти у таких випадках? Про це – психолог-менеджер приватної психологiчної студiї Тетяна ЧЕРВОНЯК:
– Хамство – це певна поведiнка людини, в якої вiдсутня культура спiлкування. Варто зазначити, що наша поведiнка базується на трьох складових – знаннях, ставленнi до чогось або когось та набутих
навичках. Стосовно хамства це виглядає так: людинi з власного досвiду вiдомо, що хамство часом дозволяє досягати поставленої мети швидше, нiж у якийсь iнший спосiб; вона вважає, що хамство – цiлком припустиме, а перебуваючи в середовищi, де хамство є нормою поведiнки, сама засвоює його. Тому, коли вести мову про те, як можна змiнити хамську поведiнку на унормовану, соцiально прийнятну, слiд впливати в усiх трьох напрямках.
– Як реагувати на хамство?
– Навчитися «правильно» реагувати на хамство не просто. Бо воно автоматично провокує в людини хвилю дуже сильних і зовсім не позитивних емоцiй. Що нам хочеться зробити одразу ж? Повестися аналогiчно! Але саме тут i слiд себе стримати. І це найскладнiше, бо вимагає вiд людини додаткових зусиль. Важливо навчитися вiдстежувати себе у такі моменти i казати собi «СТОП!». Варто навiть запитати себе: «Що я зараз вiдчуваю?» – i назвати (подумки) свою емоцiю. Це щоби не наробити  такого, про що згодом можна шкодувати. По-друге, називаючи негативну емоцiю, ви позбуваєтеся її, отже, полегшуєте свiй емоцiйний стан. По-третє, опанувавши емоцiями, ви залишаєтесь «мислячою» людиною, яка здатна приймати рiшення стосовно того, як краще вчинити за даних обставин. Одне слово, важливо витримати паузу, не пiддатись на провокацiю з боку хама i не випустити ситуацiю з-пiд контролю.
– А як поставити хама на мiсце? Якi методи протидiї порадите?
1. Дайте можливiсть нахабі «випустити пару». Тримайте паузу. Вiдстежуйте власнi емоцiї.
2. Висловiть власну реакцiю на те, що сталося. Зробiть це коректно.
3. Вам також можуть стати у нагодi певнi запитання, якi дозволять хаму усвiдомити, що саме вiдбувається насправдi. Наприклад, можна запитати: «Ви зараз хочете мене образити чи вирiшити проблему?». В такий спосiб спрямуєте розмову в конструктивне русло.
4. Коли такi прийоми не допомагають, варто вдатися до бiльш рiшучих крокiв. Попередьте людину про те, що саме ви збираєтесь зробити в разi, коли його поведiнка не змiниться.
Зверніть увагу: який шлях «боротьби» з хамством ви не обрали, важливо пам’ятати: завжди варто захищати свої права, гiднiсть, психологiчний простiр. I не лише пам’ятати, але й вмiти це робити.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *