Обчислення заробітної плати при призначенні пенсії

Обчислення заробітної плати при призначенні пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

За нормами ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд – до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи від 1 липня 2000 року.

У разі якщо страховий стаж становить менший від зазначеного період, враховується зарплата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується зарплата (дохід) для обчислення пенсії, може бути виключений період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, за умови, що цей період складе не більше 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. В усіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Зарплата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану зарплату (дохід), виданих у порядку, визначеному законодавством, а за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, – за даними в системі персоніфікованого обліку.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за спеціальною формулою, в якій враховується зарплата (дохід) у гривнях, середня зарплата в Україні за календарний рік, який передує року звернення за пенсією, сума коефіцієнтів зарплати за кожний місяць, за який зарплата враховується, та кількість місяців страхового стажу.

Коефіцієнт зарплати (доходу) за місяць страхового стажу визначається шляхом ділення суми зарплати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески за цей місяць, на середню зарплату (дохід) однієї застрахованої особи в цілому по Україні за місяць, за який розраховується коефіцієнт зарплати (доходу).

Ольга БОЙКО, головний спеціаліст відділу спецпенсій ГУ ПФУ в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *