Екомаркетинг: екологія вимагає економіки

Екологія дедалі більше перестає бути тільки ідеологією: вирішення екологічних проблем вимагає сучасного економічного підходу. З огляду на це поруч із поняттям «сталий розвиток» все частіше називаємо «екомаркетинг».

Споживання впливає на екологію

Останній покликаний відігравати роль інформатора для споживачів про проблеми середовища, спричинені інтенсивним господарюванням, та про необхідну участь споживачів у вирішенні екологічних проблем.

Усім відомо, що «екологічно-дружні» продукти є дорожчими, адже для їхнього вироблення необхідні передові технології та якісна сировина. У такому випадку екомаркетинг сприяє диференціації (модификації) продуктів – наданню товару унікальних якостей з метою його просування та розрізнення серед інших конкурентноспроможних товарів на ринку товарів та послуг.

Маловтішні перспективи руйнування навколишнього середовища та значного зниження природних ресурсів на Землі, криза сировини, підвищення ціни на енергію, зниження якості середовища існування являють собою величезну проблему.

Міжнародний Фонд Дикої Природи (МФДП), організація, яка займається питаннями охорони довкілля, наголошує, що людина зловживає природними ресурсами планети і те, що стандарти життя починаючи від 2030-го набудуть тенденцію на зниження, коли не будуть вжиті необхідні заходи.

Населення землі від 1950 р. збільшилося у 2 рази, тим часом як споживання зросло більш ніж у 2 рази. На нашій планеті нараховується 11,4 більйонів га продуктивних земель або 1,9 га на кожну людину.

На сьогоднішній день людство використовує 2,3 га на особу, що являється суттєвим відходом від норми і погіршує які ть життя значної частини людства. Простіше кажучи, збільшується кількість голодних. Це обіцяє похмурий невтішний сценарій розвитку людства.

Для порятунку людства змінити стиль життя

Землянам необхідні нагальні зміни, використання нових, чистих, технологій, вироблення планів дій і необхідної правової бази на їхню реалізації, але, в першу чергу, – обізнаність громадськості та зміна ставлення до стилю життя для забезпечення власного ж майбутнього, сталого розвитку людства.

Саме екомаркетинг розкриває екологічні та економічні можливості не тільки відновлення погіршеного стану природного середовища, поводження з відходами або очищення води, але й заміни технологій на екологічно чисті, доведення до свідомості людей необхіднності зменшення використання енергії та споживання сировини. Без економічного розрахунку всі заклики на вирішення екологічних проблем залишаться вигуками «волаючого в пустелі». Не забариться й пустеля.

Екомаркетинг входить до загальної системи зусиль з припинення руйнування планети та бере до уваги наступні проблеми:

  • нестача/відсутність сировинної бази та збільшення вартості енергії;
  • забруднення води, повітря та землі;
  • втручання світових і державних органів управління у керування ресурсами та безпекою природного середовища.

Сучасний ринковий підход до екологічного мислення передбачає створення нових продуктів, заміну класичних ресурсів та інвестування у важливі для майбутнього сектори економіки.

В цьому розумінні навіть забруднення може бути джерелом розвитку нових ринкових можливостей – через те що економіка створює нові товари, незабруднювальні та антизабруднювальні технології (фільтри, станції очистки, обладнання для поводження з відходами, реагенти тощо) як оптимальні методи здійснення господарської діяльності.

Екомаркетинг – симбіоз ринку та екології. Екологи приймають маркетинг як спільника в особливій увазі до природного середовища.

Інформувати, виховувати, змінювати закони

Відповідальність екомаркетингу спрямована на 3 чинники: споживачів, підприємства і державу.

Для споживачів екомаркетинг виконує роль інформатора про серйозність забруднення навколишнього середовища та надання належного виховання на екологічних принципах, щоби дитина зростала у повазі до природи.

Освітні заходи спрямовуються на формування споживчих екологічних стандартів і поведінки, переконують громадян, що продукти та послуги, розроблені або надані на екологічній основі, покращать якість життя. З огляду на це необхідно ввести податок на «зелені продукти».

Стосовно підприємств екомаркетинг спрямовується на перехід до екологічних принципів, активізацію досліджень щодо застосування нових, чистих, технологій, розробка нових екологічних продуктів і послуг, які не шкодять середовищу.

Держава з точки зору екомаркетингу має особливу соціальну відповідальність із створення та застосування комплексу законів, спрямованих на попередження забруднення і погіршення навколишнього середовища. У багатьох країнах у цій галузі існують чітко сформульовані нормативно-правові акти.

Створення та введення податків на відходи та упаковки, які не піддаються повторному використанню, встановлення високих норм і стандартів на викиди та на пересувні відходи, стягнення податків і штрафів та застосування покарань, підвищення цим ефективності припинення діяльності підприємств, які не виконують своїх обов’язків у цій сфері.

Фундаментальним стартовим питанням є використання земельних ресурсів. Використання новітніх ідей на зразок повторного використання сонячної енергії та раціонального ведення сільського господарства мають стимулювати дохід підприємства, а керівники повинні вбачати у проблемах екологічного характеру джерело для розвитку їхнього бізнесу.

Інвестиції в екологію повинні бути такими ж ефективними, як у власне виробництво, з низьким рівнем ризиків, тоді життєдіяльність людини перебуватиме в гармонії з навколишнім середовищем.

Анжела ТАНАС, головний спеціаліст відділу інформації, економіки природокористування та зв’язків з громадськістю державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *