Молитва та інформаційне поле – «ягоди» з одного поля?

Учасники Всеукраїнської конференції (зліва направо) Ю. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, І. МІЛОВАНОВ, Л.ПІДКАМІНЬ та В. КОВАЛЬОВ з підсумковою збіркою
Учасники Всеукраїнської конференції (зліва направо) Ю. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, І. МІЛОВАНОВ, Л.ПІДКАМІНЬ та В. КОВАЛЬОВ з підсумковою збіркою

«Пояснити можна все. Але для цього треба зрозуміти те, що ти хочеш пояснити»

■ Надчутливе, тобто, екстрасенсорне сприйняття – як його підтвердити?
■ Чи можна побачити ауру?
■ Як «працює молитва?»
■ Чому дають позитивний ефект новітні методи лікування – хвильова та інформаційна терапії?
■ Що й чому запам’ятовує вода?
■ Наскільки небезпечна мобілка і як захиститися від слабких, але від цього не менш небезпечних електромагнітних полів?
■ Що таке «торсійне» поле?
■ Чи існує магія та як вона впливає на людину?

– На всі ці питання і намагається дати відповіді наш чернівецький науково-практичний семінар, – каже голова семінару, кандидат технічних наук, член-кор. Академії технологічних наук України Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, якому належить вислів у заголовку .

Учасники семінару – вчені та інженери, лікарі, психологи, філософи, екстрасенси. Науковими методами вони намагаються розібратися у питаннях енергоінформаційного обміну людини із зовнішнім середовищем.

Ентузіасти мають уже певні напрацювання. Зокрема, це перша збірка доповідей «Енергоінформаційні процеси. Природа та методи захисту». Вона зацікавить усіх, кого ваблять незвичні явища, але не тільки своєю наявністю, а й своєю природою. Знайде несподівані відповіді й той, хто не звик відмахуватися від складних питань і хоче зрозуміти природу власних екстрасенсорних можливостей.

У квітні «семінаристи» здійснили прорив, так би мовити, в сусіднє інформаційне поле: на запрошення організаторів вони взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «На шляху до синтезу філософії, науки і релігії», яка відбулася у Львові у величній актовій залі Національного університету «Львівська політехніка». Там четверо наших земляків-науковців – Л. Підкамінь, В Ковальов, Ю. Добровольський, І Мілованов – виступили з доповідями.

Час вивчати свідомість

Тема Леоніда Йосиповича Підкаменя, доцента інженерно-технічного факультету ЧНУ, – «Руна як джерело енергоінформаційного впливу» – тільки на перший погляд видається містичною. Насправді в ній навіть присутні формули, бо всі ці нібито загадкові явища науково обчислюються.

Леонід ПІДКАМІНЬ, кандидат фізико-математичних наук: – «Спочатку було Слово» – так каже Біблія. Згідно ж з сучасною енергетично-інформаційною концепцією, саме інформація, а не матерія чи енергія є першоосновою Реальності. Вже навіть експериментально підтверджено висновки теорії декогеренції про те, що в основі спостережуваної Реальності лежить нелокалізована й «невидима» квантова Реальність, яка стає локалізованою та «видимою» в ході обміну інформацією (взаємодія) й супутньою цим процесам фіксацією станів.

– А як щодо рун? Вони впливають-таки на людину? – цікавлюся.

– Безперечно. Адже за допомогою символіки можна навіть змінювати обставини життя. Але символ треба носити на тілі, як, скажімо, хрестик. До речі, за методикою впливу рун діє й біорезонансна медицина, де слабкі сигнали, спрямовані на хворі органи, «запускають» механізм їхнього зцілення.

– Нині між ненауковцями, вибачте, тільки й розмов, що про квантові та торсійні поля. Але все це малозрозуміле, і мало хто знає, що це таке та з чим його їдять?

– Загалом це складно пояснити, єдиного погляду на це питання немає. Але зробити певну спробу поділитися з Вами та вашими читачами своїм розумінням цієї теми можна. Попередньо зауважу, що йдеться про певні новітні гіпотези щодо властивостей окремих елементів нашої Реальності.

Вважається, що в природі, понад чотири типи взаємодій (гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка), існують ще взаємодії, викликані обертовими моментами об’єктів, починаючи від елементарних часток і до планетарних систем. Відповідне цим взаємодіям поле і називають торсійним (обертовим, більш вірно – полем кручення). Воно має деякі цікаві особливості. Наприклад, розповсюджується воно зі швидкістю, значно більшою, як мінімум, на 9 порядків, за швидкість світла. Для нього, практично, не існує перешкод, а головне, з високою ймовірністю може виконувати роль носія інформації. Тобто, гіпотетично торсійне поле є інформаційним полем, тоді й будова Реальності виявляється дещо складнішою, ніж ми уявляємо.

Зверніть увагу: скільки ви знаєте станів (рівнів) матерії? Чотири, так?! Твердий, рідкий газоподібний і плазмовий – принаймні, так вчать у школі… Згідно сучасних уявлень, гіпотетично вважається що Реальність має 7 рівнів. Після плазми 5-ий рівень – Фізичний вакуум. 6-й – первинні торсійні поля. І, нарешті, 7-й, Абсолют.

Фізичний вакуум – це той рівень Реальності, з якого за деяких умов виникають елементарні частки, з них формуються атоми, молекули і різні матеріальні об’єкти. А зазначені умови формуються на 6-ому рівні – первинних торсійних полів – під впливом 7-ого рівня, тобто Абсолюту. Таким чином, у первинних торсійних полях (суто інформаційних) сформовані програми конкретного «зародження» елементарних часток із Фізичного вакууму і програми подальшої їх структурної організації, включаючи структури найвищої форми розумної матерії – Людини. Вважається, що якраз на цьому, шостому рівні реалізується розумова, свідома діяльність людини і з’являється можливість впливу людини думкою на процеси у Фізичному вакуумі з усіма наслідками, що випливають із цього.

Тому надзвичайно важливим є розвиток різноманітних напрямів наукового дослідження властивостей як Фізичного вакууму, так і торсійних полів. Тут наука може зробити суттєві кроки до розуміння феномену Свідомості та її місця і ролі в Реальності.
Чим вищий рівень, тим менші на ньому енергії взаємодій, але тим довше зберігається інформація. Коли на фізичному рівні інформація про положення й швидкість усіх молекул у певному об’єкті зникає за частки секунди, на ефірному та астральному планах структури без енергетичного підживлення з фізичного рівня розпадаються протягом кількох днів, то в Абсолюті інформація зберігається Вічність, їй там просто нікуди зникати, там немає взаємодій.

«Ритуал – відгомін технології»

Знаєте, чому для магічних ритуалів потрібна чорна (темна) свічка? Відповідь на це запитання почула у доповіді п. Добровольського та п. Мілованова. З’ясувалося, – для концентрації уваги. Натомість, щоби розосередити увагу, відволікти її, немовляті надягають на ручку червону вовняну нитку. Таким чином дитя захищають від «дурного ока». Зміст цього дійства – у сутності спектральних особливостей нашого зору. Червоний колір є подразником, який відволікає увагу на себе. Мозок хоче сфокусуватися, а розпушена червона нитка не дає. Щоправда, це для слабеньких чаклунів. Від серйозних червона нитка не захистить, але в них і завдання серйозніші…

Юрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ: – Тема нашої з Іваном Яковичем Міловановим доповіді «Матеріалістичне підґрунтя езотеричних ритуалів» – досить цікава, неоднозначна та перспективна з точки зору розуміння суті минулого, сучасності та майбутніх перспектив розвитку культури та технології.

Утім, люди – дивні істоти. Вони вважають нецікавим зрозуміле і… прагнуть таємниць. Як відомо, з давніх давен знання ховають. Адже вони – сила і влада. Гадаю, саме тому, наприклад, людям пояснюється техніка (ритуал) покаяння: які дії треба робити, щоби наші гріхи були прощені. Але не пояснюється механізм дії цього ритуалу: як він працює, на чому ґрунтується, що потрібно відчувати, на що налаштовуватися.

Хто знає про те, що головне у будь-якому ритуалі – концентрація уваги на завданні, з одного боку, та водночас розслаблений фізичний стан, з другого. Що сама дія – передача прохання «нагору» відбувається в момент переходу від концентрації до розслабленості, і чим термін цього переходу коротший, тим ефективніше, суттєвіше наслідок ритуалу.

Ритуальні дії – це відгомін технологій, які колись були зрозумілі, а зараз – на жаль, ні. Китайський філософ Лао Цзи казав: «Коли людина не розуміє суті того, що вона робить – починається ритуал…».

Для аналогії наведу такі паралелі, – продовжує Юрій Георгійович. – Щоби радіоприймач був максимально чутливим і приймав багато радіостанцій, треба зменшити рівень його власних шумів. Чи не так?! Людина – той же радіоприймач (і навіть передавач!). Щоби краще приймати сигнали, їй, себто людині, треба очищатися, тримати в чистоті тіло і душу, тобто постити чи голодувати, дотримуватися правил особистої гігієни. Так ось, вже на 3-ій день утримання від їжі розум стає гострішим. Загальновідомо також, що на глибині 50 і більше метрів під землею ритм життєдіяльності людини змінюється від 24 на 26-32 години, зростає чутливість і людина здатна проявляти екстрасенсорні здібності. Бо Земля – потужний екран для електромагнітного випромінювання.

До речі, Юрій Добровольський успішно займається біолокацією і науково пояснює її сутність. Але про ці та інші несподіванки – наступного разу.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *