Введена в обіг ювілейна монета “Павло Чубинський”


Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області повідомляє, що Національний банк України, продовжуючи серію “Видатні особистості України”, уводить в обіг 14 січня 2009 року ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену Павлу Чубинському – етнографу, фольклористу, поетові, громадському та культурному діячеві, автору Гімна України “Ще не вмерла України…”.

Павлу Платоновичу по праву належить одне з найпочесніших місць у плеяді гродмадських і наукових діячів другої половини XIX ст., завдяки титанічним зусиллям котрих стало можливе національне відродження України. Він один з з основоположників української етнографічної науки очолював етнографічні експедиції з вивчення України, Білорусії та Молдавії.

Монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 12,8 г, діаметр – 31,0 мм, тираж – 35 000 штук. Гурт монети рифлений.

chubinsky_1На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, праворуч і ліворуч від якого – стилізований рослинний орнамент, у центрі – композиція, що символізує етнографічні дослідження науковця – народні музичні інструменти, гетьманські клейноди тощо, над якою напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ, унизу – 2/ ГРИВНІ/ 2009 та логотип Монетного двору Національного банку України.
chubinsky_2 На реверсі монети зображено портрет Чубинського в орнаментальному обрамленні та розміщено напис – ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ (угорі півколом), роки життя – 1839 (ліворуч), 1884 (праворуч).

Художник і скульптор – Володимир Атаманчук.
Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним засобом України й обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Прес-служба Управління  Національного банку України  в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *