Прут – кровоносна судина краю

В Україні доволі багато водоємких виробництв, водне господарство  розвивається екстенсивно, водні ресурси невпинно виснажуються.. На сьогодні дані про відбір поверхневих і підземних вод Пруту, обсяги відведення стічних і забруднених вод, санітарну та епідеміологічну кількість води та вільні залишки водних ресурсів мають важливе значення.

Ріка у просторі…

Прут протікає територіями Чернівецької та Івано-Франківської областей, займаючи площу водозабору 27,54 тис. км2. Долина річки слабо звивиста, 2-5 км завширшки.

Мережа приток добре розвинена. Ріка приймає 6789 малих приток із сумарною довжиною 1190 км. Коефіцієнт річкової сітки складає 0,68 км/км2, що у 2 рази менше, ніж Сірету (1,34км/км2).

41% території Чернівецької області належить до басейну річки Прут. У басейні функціонує 792 ставки площею водного дзеркала 3,4 тис. га та сумарним об’ємом 34 млн.м3.

Основними притоками Пруту є Тлумачик (33 км), Пистинка (56 км), Добровідка (26 км), Турка (40 км), Рибниця (54 км) і Черемош (80 км). На її березі збудовані млини, є ГЕС.

Підземні води відіграють важливу роль насамперед як надійні джерела доброякісної питної води. Краща захищеність від поверхневого (найбільш інтенсивного) забруднення, якісний склад води, що найповніше відповідає біологічним вимогам.

…І в часі

Більшість дослідників констатує поступове зниження рівня антропогенного навантаження на річкові басейни протягом останніх 10-15 років, в основному – за рахунок зменшення об’ємів водовідведення. Але в більшості випадків помітних позитивних зрушень не сталося. Екологічний стан річок промислово розвинених регіонів залишився незадовільним або й погіршився. Основною причиною цього вважається зниження ефективності очистки стічних вод.

Річка Прут є важливим джерелом водних ресурсів, які інтенсивно використовуються в передгірній і рівнинній частинах басейну. У гірській частині вода річки може бути оцінена як чиста (II клас), в середній і нижній частинах течії її якість погіршується, особливо інтенсивно – в районі м. Чернівці, де в окремі періоди вона знижується до VI класу.

Протягом 1990-2006 років відбулися істотні зміни забрудненості води Пруту в районі обласного центру. Найбільш забрудненою вода була у 1990-1997 роках. Потім відбувалося зниження забрудненості, а від 2006-го вона знову пішла на підвищення. У межах Чернівців негативні зміни якості води Пруту зумовлені, в основному, стічними водами. У маловодні періоди забрудненість вод зростає. Основний забір води з Пруту здійснюється у межах Чернівецької області. Для забезпечення потреб обласного центру з Пруту об’єми води забираються незначні, приблизно п’ята частина всього водоспоживання, адже основний об’єм перекидається з Дністра. Протягом періоду досліджень водогосподарське навантаження істотно не зменшилось, а у скиданні стічних вод у 2003-2006 рр. спостерігалося помітне підвищення.

У загальному  ході  змін  водоспоживання  можуть  бути  виділені  З періоди:

* 1990-1997 роки, протягом яких відбувалось поступове зменшення водоспоживання з 43,12 до 26,92 млн м3 (з інтенсивністю близько 2,3 млн.м3/рік); * період відносної стабілізації у 1998-2002 рр., коли середній об’єм використання води мало змінювався, і був близьким до 28,40 млн м3; *  період інтенсивного зменшення у 2003-2006 рр. За цей період об’єм використання води знизився з 25,03 до 15,10 млн м3.  

Вода у Чернівцях дорога

Основною причиною зменшення використання води у Чернівцях є зниження її споживання у комунально-побутовому секторі. Пояснень виявленій тенденції може бути кілька. По-перше, значно зросла вартість води у мережі комунального водопроводу, покращився облік її споживання, що примусило раціонально використовувати воду. По-друге, у новітній житловій забудові  міста частина будинків, підключених до мереж комунального водопроводу і каналізації є незначною. Приватна житлова забудова, яка переважає у місті, обладнується, як правило, автономними системами водопостачання, водовідведення і опалення, які базуються на використанні води з місцевих підземних водоносних горизонтів, що не призводить до збільшення споживання води з централізованих джерел водопостачання.  Важливим чинником, який визначає забрудненість річкових вод, є ступінь очистки каналізаційних стоків перед скиданням у водоприймачі, тобто ефективність роботи очисних споруд. Протягом періоду досліджень ефективність очистки стічних вод на очисних спорудах чернівецької каналізації практично не змінилась

Георгій ЖАРІКОВ, начальник відділу погоджень у сфері господарської діяльності

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *