Почути голос кожного буковинця

conferencia_1

Всеукраїнська конференція «Інформаційні технології та розвиток місцевого самоврядування»

Почути голос кожного буковинця – лише таким чином влада і громада можуть ефективно спільно працювати на благо області, переконані учасники зібрання. Саме на Буковині розроблено перший в Україні регіональний проект, покликаний створити єдиний інформаційний центр і базу даних про територіальні громади краю.

Унікальність краю породила ідею

Найменша за кількістю населення, територією та обсягами виробництва, надзвичайно розмаїта за ландшафтом, кліматичними та природними зонами, полікультурна, багатонаціональна, багатоконфесійна та багатомовна Чернівецька область володіє значним економічним, ресурсним, кадровим та інтелектуальним потенціалом і має всі необхідні передумови для самостійного забезпечення сталого розвитку в усіх секторах економіки та соціальної сфери. На теренах Буковини склалася сприятлива суспільно-політична ситуація і партнерські взаємини між усіма гілками влади. Територіальні громади сіл, селищ та міст готові до спільної праці. Усі без винятку питання забезпечення життєдіяльності народногосподарського комплексу та населення області розглядаються, аналізуються та розв’язуються разом, на засадах ділового підходу, взаєморозуміння та взаємоповаги.

Результати співробітництва очевидні: успішно виконані бюджет області та Програма економічного і соціального розвитку на 2008 рік, діє «Порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних комплексних програм». Схвалено «Стратегію розвитку області до 2015 року», реалізація якої забезпечить динамічний та збалансований розвиток територій, зменшить гостроту територіальних диспропорцій.

Влада і громада можуть ефективно спільно працювати на благо краю, переконані учасники зібрання. Адже саме на Буковині розроблено перший в Україні регіональний проект, покликаний створити єдиний інформаційний центр і базу даних про територіальні громади області.

Певна річ, фінансово-економічна криза не могла не позначитися на темпах розвитку області загалом, і суспільно-корисних самоврядних ініціативах, зокрема. Та все ж саме співпраця, розробка та втілення в життя спільних проектів і програм розвитку місцевого самоврядування додає оптимізму.

conferencia_2

Інформація – як повітря…

Конференція, організована за участі Фонду розвитку місцевого самоврядування, покликана сприяти узагальненню та поширенню досвіду спільної роботи влади та громади з розв’язання нагальних проблем розвитку місцевого самоврядування. Йдеться, насамперед, про передові форми та методи організації надання інформаційних послуг населенню, ефективне інвестування, реформування системи планування, забудови та благоустрою населених пунктів, ефективне застосування організаційних, інформаційних, фінансових, земельних, майнових ресурсів територіальних громад.

Органи представницької влади та територіальні громади мають позитивний досвід роботи не лише в зазначених вище напрямках, а й у розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості, створенні сучасної інфраструктури туристично-рекреаційних об’єктів, забезпеченні належного стану громадського порядку та охорони навколишнього середовища, модернізації закладів охорони здоров’я, культури, освіти та соцзабезпечення. Цьому сприяє участь громад у Всеукраїнському конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування.

Ефективна робота місцевої влади неможлива без впровадження новітніх технологій в організації і здійсненні управлінської діяльності, надання послуг населенню, забезпечення інформаційно-комунікативного конструктивного діалогу між представницькою владою та жителями усіх населених пунктів – від столиці Буковинського краю аж до найвіддаленішого гірського хутора.

conferencia_3

Перший в Україні

Проект «Органи місцевого самоврядування Чернівецької області: інформаційно-комунікативний прорив» – переможець Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування у 2007 році. Облрада та неурядова громадська організація «Буковинська Партнерська Агенція», районні та місцеві ради працюють над його реалізацією. Проект покликаний об’єднати усі територіальні громади краю в єдину комп’ютеризовану інформаційно-комунікативну систему. Це не тільки покращить якість публічних послуг населенню, але й наблизить представницьку владу до людей, а людей – до влади. Проект коштує понад 1,5 млн. грн, які виділили з місцевого бюджету.

Впровадження проекту збільшить інвестиційну привабливість сіл, селищ та міст Чернівецької області, відкриє нові перспективи розвитку туризму, а жителям найвіддаленіших населених пунктів, мешканцям інших регіонів України та іноземцям надасть безперешкодний доступ до інформації про область.

Органи представницької та виконавчої влади області впродовж останніх років подолали певні негативні тенденції та налагодили ефективний інформаційний взаємозв’язок з територіальними громадами, недержавними організаціями та ЗМІ. Буковинська влада першою з-поміж інших регіональних влад відмовилася від власного комунального друкованого органу на користь співпраці з недержавними часописами.

Зростання потреби в інформації вимагає запровадження нових засобів інформаційного впливу на соціально-психологічну та економічну ситуацію в регіоні загалом та інформаційне середовище у кожному районі, місті, селищі, селі. Саме завдяки проекту планується покращити якість і прискорити передавання інформації про роботу органів місцевого самоврядування від регіонального до місцевого рівня.

«Надзавдання»: всі у владі

Проект має певні особливості. По-перше, йдеться про структуризацію інформаційних зв’язків, цілей та завдань інформування територіальних громад про діяльність органів представницької влади. По-друге, буде створено універсальний фонд відомостей, систематично поповнюваний банк даних про регіон загалом і про кожний район, місто, селище, село. По-третє, мова йде про нову як для нашого краю технологію визначення та втілення найоптимальнішого режиму використання всіх форм і засобів поширення інформації за допомогою Інтернет-зв’язку в режимі онлайн.

«Надзавдання» проекту – реальне, а не декларативне забезпечення можливості пересічного буковинця особисто брати участь в управлінні місцевими справами. Йдеться про якісний стрибок у психології людей – від пасивного спостереження за роботою самоврядних структур до реального включення в процес управління територіальними громадами. Досвід сусідніх країн-членів Євросоюзу переконливо свідчить на користь залучення населення до визначення важливих для громади проблем, контролю за їхнім розв’язанням, підтримки та всебічного заохочення самоврядних ініціатив громадян.

Залучення населення до управління територіями — складний і тривалий процес, який може бути успішним лише за умов сталого розвитку соціальної активності, громадянської свідомості та інформованості краян. Реалізація проекту була непростою навіть на стадії підготовки. Брак довіри, негативні стереотипи, сформовані внаслідок багаторічної практики компанійщини та окозамилювання викликали песимізм. Про це доводилося вислуховувати під час тематичних навчань у районах. З часом крига скресла, і нині місцеві ради з гордістю називають себе переможцями конкурсу, до якого кілька місяців тому не мали жодного відношення. Усі партнери проекту розуміють, для чого потрібен єдиний портал органів місцевого самоврядування Чернівецької області, яку мету переслідує створення єдиного банку даних. Лише так можна створити відповідний інформаційний «образ» кожного села, селища, міста Буковини, в якому були б представлені їхні історія та культура, традиції та звичаї, природні та кадрові ресурси, економіко-інвестиційний потенціал і туристично-рекреаційні можливості.

Проект повинен розширити асортимент і підвищити якість публічних послуг, наблизити пересічного громадянина до прийняття управлінських рішень, підвищити обізнаність громадян у царині інвестиційних технологій. У віддаленій перспективі – перехід органів представницької влади на систему електронного документообігу, що дозволить мінімізувати бюрократичну тяганину і наблизить процес прийняття управлінських рішень до європейських стандартів. У проекту є достойне сьогодення і гідне майбуття. Головне – спільна праця в інтересах виборців. 

Тодор ГУЦУЛЯК, заступник голови Чернівецької обласної ради

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.