Органи самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення (ОСН) – яскравий приклад такого рівня участі громадян як делегування. Сільські, селищні, міські, районні в місті ради можуть наділяти жителів, об’єднаних за їхньою ініціативою у будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення, частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Основні завдання ОСН – це участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території та розв’язанні питань місцевого значення.

Для реалізації ОСН своїх повноважень, місцева рада передає їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси. Контроль за використанням цих ресурсів залишається за радою.
Процедуру створення ОСН можна поділити на два етапи: ініціювання створення ОСН та отримання дозволу на створення; обрання ОСН та його реєстрація.

1. Для створення ОСН треба тричі провести загальні збори громадян (для ухвалення рішення про ініціювання створення ОСН; для прийняття положення про ОСН; для обрання складу ОСН);

2. Місцева рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення лише у разі ініціювання створення ОСН з порушенням вимог, встановлених законом;

3. Персональний склад ОСН обирається на загальних зборах шляхом таємного голосування; обраними вважаються особи, які отримали більше половини голосів учасників зборів;

4. ОСН обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

Легалізація ОСН є обов’язковою і здійснити її можна двома способами: шляхом реєстрації або шляхом повідомлення про заснування.

У випадку реєстрації – ОСН набуває статусу юридичної особи, що надає йому додаткових можливостей: реалізовувати делеговані відповідною радою повноваження, здійснювати угоди, бути позивачем та відповідачем у суді тощо. Після легалізації ОСН інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийому громадян.

Засідання ОСН є основною формою роботи і проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини загального складу ОСН.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *