Обговорення проекту Податкового кодексу

3 серпня 2010 року в газеті “Урядовий кур’єр” № 141(4292) опубліковано текст проекту Податкового кодексу України.

Свої пропозиції щодо необхідності внесення змін і доповнень до проекту Податкового кодексу України з питань оподаткування та адміністрування податків зацікавлені особи можуть надавати до call –центру при ДПА в Чернівецькій області за телефонами: (037) 2 – 54-55-76 та (037) 22 – 7-25-51.

Податок на доходи фізичних осіб

Основні нововведення:

 • виключення з об’єктів оподаткування процентів за депозитними вкладами в банках та небанківських фінансових установах(пункт 7.2 статі 7);
 • зниження до 5 % ставки податку з дивідендів (пункт 7.2. статті 7) та доходів від продажу рухомого майна (пункт 13.1 статті 13);
 • запровадження ставки податку 15% з виграшів як у державну так і не державну грошову лотерею (пункт 7.2 статті 7);
 • звільнення від оподаткування один раз на рік доходів з продажу рухомого (машин, мотоциклів) (пункт 13.2 статті 13) та нерухомого майна без обмежень за площею, у т.ч. земельної ділянки за нормами , визначеними Земельним Кодексом України (пункт 12.1 статті12);
 • встановлення нульової ставки податку для успадкованих сум знецінених грошових заощаджень (пункт 14.2 статті 14);
 • скасування вимоги щодо права платника податку на податкову соціальну пільгу при звільненні від оподаткування нецільової благодійної допомоги (пункт 10.7 статті 10);
 • запровадження 100-відсоткової податкової соціальної пільги батькам, які мають двох та більше дітей (пункт 9.1 статті 9).

Місцеві податки і збори

Податки і збори, які скасовуються:

 • комунальний податок;
 • збір за видачу дозволу на розміщення об»єктів торгівлі та сфери послуг;
 • збір за право використання місцевої символіки;
 • збір з власників собак;
 • збір за видачу ордера на квартиру;
 • збір за участь у бігах на іподромі;
 • збір за виграш на бігах на іподромі;
 • збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі;
 • збір за право проведення кіно- і телезйомок;
 • збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей.

Податки і збори, які справлятимуться :

 • податок з реклами (стаття 1);
 • збір за місця для паркування транспортних засобів (стаття 2);
 • збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (стаття 3);
 • туристичний збір (стаття 4);
 • ринковий збір (пункт 13 Прикінцевих та Перехідних положень).

Основні нововведення:

 • перехід на нову базу оподаткуваня збором за місце для паркування транспортних засобів (замість години парковки – площа парковки), що запобігає ухиленню від сплати збору (пункт 2.3 статті 2);
 • запровадження туристичного збору, який справлятиметься на всій території країни (замість курортного збору, який має обмежене застосування). Ставка податку встановлено у розмірі від 0,5 % до 1% вартості проживання у готелях, мотелях, інше (стаття 4);
 • відмова від фіксованих ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (плати за торговий патент), з прив’язкою таких ставок до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня звітного року (пункт 3.3 статті 3).

Податок на транспортні засоби

Основні нововведення:

 • запровадження щорічної індексації ставок податку на індекс споживчих цін, що компенсуватиме вплив інфляційних процесів на розмір ставок (стаття 6);
 • введення додаткової диференціації ставок податку для легкових автомобілів, об’єм циліндрів двигуна яких перевищує 4500 куб. см (підпункт 5.1.2 пункт 5.1 стаття 5);
 • включення до об»єктів оподаткування літаків і вертольотів (підпункт 3.1.3 пункту 3.1 статті 3);
 • звільнено від сплати податку будинки-інтернати, територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділення соціальної допомоги вдома, центри обліку та заклади соціального для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, реабілітаційні центри та заклади охорони здоров»я, що повністю утримуються за рахунок бюджету (підпункт 7.1.6 пункту 7.1 статті 7).

Спеціальні податкові режими

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва

Основні нововведення:

поширюються на :

 • фізичних осіб – підприємців, у яких протягом календарного року кількість осіб, що перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу не перевищує 300 тис. грн.;
 • юридичних осіб, у яких протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 2 млн. грн. (пункт 2.1 статті 2)

ставки податку для фізичних осіб:

 • від 200 до 600 гривень на місяць – для окремих видів високоінтелектуальної діяльності (діяльність у сфері інформатизації, права, бухгалтерського обліку та аудиту, інжирингу, надання послуг з доступу до мережі Інтернет);
 • від 20 до 200 гривень на місяць – для інших видів діяльності (пункт 5.1 статті 5);
 • нульова ставка – на період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015 року для осіб, які провадять господарську діяльність виключно з надання послуг, займаються торгівлею на ринках та обсяг річного доходу яких не перевищує 300 тис. грн. (пункт 5.2 статті 5).

ставки податку для юридичних осіб:

 • 3 % доходу у разі сплати ПДВ; 5% доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку(пункт 6.1. статті 6)
 • 0 % – на період з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2015 року для осіб, які провадять господарську діяльність виключно з надання послуг та обсяг річного доходу яких не перевищує 300 тис. грн. (пункт 6.2 статті 6)

Адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) передбачає розробку та підтримку ефективної та раціональної організації системи управління державними податками, яка забезпечує виявлення та вирішення проблем пов’язаних із їх справлянням.

Проблемним є те, що система адміністрування, яка базується на нормах діючого податкового законодавства, включає на сьогодні понад 20 законів та більше 50 підзаконних нормативно-правових актів, у деяких випадках неузгоджених між собою.

З метою підвищення ефективності та раціональності системи адміністрування податків та зборів (обов’язкових платежів) у Податковому кодексі перш за все буде систематизовано та уніфіковано норми податкового законодавства, впорядковано нормативну базу. Тобто необхідність прийняття Податкового кодексу як гармонізованого нормативно-правового акта, приведеного у відповідність до законодавства ЄС, – це вимога часу.

Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

Система адміністрування базується на нормах діючого податкового законодавства. З метою підвищення її ефективності та раціональності в проекті Податкового кодексу

Основні нововведення:

 • запроваджено дворівневу систему оскарження рішень контролюючих органів замість трирівневої (статті 20-21)
 • передбачено надання контролюючими органами консультації з питань практичного використання конкретних норм податкового законодавства та податкових роз’яснень при надходженні до них значної кількості однорідних звернень платників податків про надання таких консультацій, з обов’язковим їх погодженням Міністерством фінансів України та комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової та митної політики і реєстрацією в Міністерстві юстиції України. (статті 16-17)
 • встановлено відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби у разі безпідставної відмови від прийняття податкової звітності платників податків (пункт 11.3 статті 11)
 • затверджено на рівні закону умови повернення помилково та/або надмірно сплачених грошових зобов’язань платника (стаття 5)
 • впроваджено альтернативну форму обліку за серією та номером паспорта для громадян, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття податкового номера. (пункт 39.5 статті 39)
 • встановлено прозору і чітку регламентовану систему розстрочення та відстрочення податкового боргу платників податків (стаття 66)
 • встановлено мінімальну та максимальну границі розміру податкової застави в залежності від розміру податкового боргу платника податків (пункт 55.2 статті 55)
 • Передбачено можливість розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платника податків по митних платежах (стаття 66)
 • запроваджено порядок стягнення податкового боргу за запитами компетентних органів інших країн (статті 71-72);
 • передбачено подання декларації великими і середніми підприємствами виключно в електронній формі (підпункт 11.5.4 пункту 11.5 статті 11)
 • запроваджено чітку систематизацію видів перевірок, що проводяться контролюючими органами, за часом їх здійснення, місцем та способом проведення перевірки (стаття 40).
 • запроваджено ризико-орієнтовану систему відбору платників податків для проведення податкових перевірок, зокрема шляхом розробки та застосування критеріїв розподілу платників за ступенем ризику (високий, середній та незначний) (пункт 43.3 статті 43)
 • передбачено звільнення від нарахування пені під час адміністративного оскарження у разі продовження терміну розгляду скарги платника податків за рішенням контролюючого органу. (стаття 101)

Податок на прибуток підприємств

Основні нововведення:

 • поступове зниження ставки податку до 20 відсотків (2011р. – 25 відсотків; 2012р. – 24 відсотки; 2013р. – 22 відсотки; 2014р.- 20 відсотків) (стаття 20 )
 • методологічні засади визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, наближені до бухгалтерського обліку запровадження п’яти методів нарахування амортизації, передбачених бухгалтерським обліком, в тому числі прискореної, та розподіл основних засобів по 16 групам (статті 13-15)
 • надання спеціальних інвестиційних пільг у вигляді податкових канікул для новостворених підприємств (стаття 24)
 • переведення страховиків на оподаткування прибутку за загальними правилами із збереженням комбінованої системи сплати податку на 3 роки (стаття 32)
 • окремий облік по відокремлених підрозділах – ”сегментах” та сплата податку за їх місцезнаходженням поряд із збереженням консолідованої сплати (стаття 21).
 • скасування сплати авансових внесків при виплаті дивідендів для окремих суб’єктів, зокрема фізичних осіб (стаття 22).

Податок на додану вартість

Основні нововведення:

 • доповнено перелік осіб, яким надаються путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України без ПДВ особами, що є інвалідами та дітьми – інвалідами (підпункт 19.1.7 пункту 19.1 статті 19)
 • звільнено від оподаткування ПДВ операції з поставки будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти (пункт 19.14 статті 19)
 • віднесено до категорії платників ПДВ юридичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва (підпункт 16.1.136 пункту 16.1 статті 16)
 • передбачено у випадках коли платник податку здійснює діяльність з поставки вживаних товарів, придбаних у фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, в межах договорів що передбачають передання права власності на такі товари, базою оподаткування визначати позитивну різницю між ціною продажу та ціною придбання таких товарів (пункт 11.3 статті 11)
 • дозволено ввозити на митну територію України без сплати ПДВ культурні цінності виготовлені 50 і більше років тому за окремими кодами згідно з УКТ ЗЕД всім без винятку та незалежно від цілей ввезення (пункт 19.7 статті 19)
 • дозволено вітчизняним підприємствам при імпорті основних фондів, що не виробляються в Україні та ввозяться для використання в господарській діяльності, надавати митним органам простий вексель по сплаті ПДВ, підтверджений банком шляхом авалю (пункт 9.12 статті 9)
 • поступове зниження ставки податку до 17 відсотків (2011р. – 20 відсотків; 2012р. – 19 відсотків; 2013р. – 18 відсотків; 2014р. – 17 відсотків) (стаття 15)

Акцизний податок

Основні нововведення:

 • 6 різних законів з питань оподаткування акцизним податком об’єднано до одного розділу Для посилення контролю за обігом підакцизних товарів до платників податку включено: осіб, які мають право використовувати спирт за нульовою ставкою в якості сировини (виробники лікарських засобів, біопалива, продуктів органічного синтезу ) у разі використання спирту не за призначенням (підпункт 2.1.7 пункту 2.1 статті 2)
 • З метою забезпечення фіскальної функції акцизного податку в період інфляційних змін передбачено: поряд з діючою індексацією на алкогольні напої та тютюнові вироби запровадити щорічну індексацію на пиво на індекс споживчих цін за минулі 12 календарних місяців. (Стаття 5)
 • Відповідно до норм європейського законодавства (Директива 2008/118) датою виникнення податкового зобов’язання є дата реалізації або ввезення підакцизних товарів (стаття 6). Дата зарахування коштів, в якості передоплати за товар не є датою виникнення податкових зобов’язань.

Екологічний податок

Основні нововведення:

 • ставки податку збільшено у 2 рази* запровадження оподаткування викидів двоокису вуглецю (пункт 5.3 статті 5)
 • перехід на стягнення податку з пересувних джерел забруднення через податкових агентів (оптових та роздрібних продавців палива), з запровадженням додаткової диференціації ставок податку для дизпалива в залежності від вмісту у ньому сірки (стаття 6)
 • спрощення порядку розрахунку податку шляхом уніфікації системи підвищуючих коефіцієнтів та врахування їх у базових ставках податку
 • перехід до встановлення ставок податку в залежності від класу небезпечності та гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин, орієнтовно-безпечного рівня впливу сполук, виду палива, рівня небезпечності відходів та їх категорії

*Прикінцевими та Перехідними положеннями проекту Кодексу передбачено зарахування 50% сум коштів від екологічного податку до спецфонду держбюджету з їх наступним використанням на фінансування цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку (Пункт 21 Прикінцевих та Перехідних положень)

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

 • у разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (пункт 4.2 статті 4).

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

 • об’єкт оподаткування зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу. (пункт 3.2 статті 3).

Плата за користування надрами

 • запроваджено єдиний податковий платіж – плату за користування надрами для видобування корисних копалин замість двох діючих податкових платежів (платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету) (розділ ХІ);
 • об’єкт оподаткування зменшується на обсяг рециркулюючого природного газу. (підпункт “е” підпункту 2.3.3 пункту 2.3 статті 2).

Плата за землю

 • обмежено застосування пільгових ставок при оподаткуванні земель, наданих залізницям (залишається – під смугами відведення) та гірничодобувним підприємствам (залишається – під видобування корисних копалин та розробку родовищ корисних копалин) (пункт 9.4 статті 9);
 • при оподаткуванні сільгоспугідь, наданих для ведення товарного сільгоспвиробництва, у разі відсутності більше 3-х років ведення такого виробництва, до ставок податку застосовується підвищуючий коефіцієнт (посилення стимулюючої ролі ставок земельного податку в продуктивному використанні грунтів) з моменту скасування мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення (пункт 5.3 статті 5).

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

 • запроваджено щорічну індексацію ставок збору за користування радіочастотним ресурсом України наростаючим підсумком на індекс споживчих цін (індекс інфляції) (стаття 5).

Відділ масово- роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *