Органи влади надаватимуть послуги за Стандартами

Останнім часом у відносинах між владою та громадянами найбільш уживаним став термін «адміністративні послуги».

Постановою Кабінету Міністрів № 737  від 17 липня 2009 р. «Про  заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг» затверджено «Тимчасовий  порядок надання державних, у тому числі адміністративних послуг» (далі – Тимчасовий порядок), чинний на період до законодавчого врегулювання питань надання державних, у тому числі адміністративних послуг.

Відповідно до Тимчасового порядку, адміністративна послуга – це державна послуга , на яку суб’єкт влади має відповідні до законодавчих актів повноваження. На звернення фізичної або юридичної особи має прийматися адміністративний акт, спрямований на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (отримання дозволу/ліцензії, сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків особи, отримує своє втілення в адміністративному акті.

Державні, в тому числі адміністративні послуги можуть надаватися на платній і безоплатній основі. Повноваження суб’єктів надання адміністративних і платних державних послуг визначаються нормативно-правовими актами. Органи виконавчої влади можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише бюджетним установам на підставі нормативно-правових актів.

Пунктом 6 Тимчасового порядку передбачено, що  адміністративні послуги надаються згідно зі Стандартами, які затверджуються суб’єктами відповідно до їх повноважень з урахуванням  Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, затверджених Мінекономіки. Бюджетні установи, яким делеговані закріплені згідно з нормативно-правовими актами за органами виконавчої влади повноваження на надання адміністративних послуг, надають такі послуги згідно із Стандартами,  затвердженими органами виконавчої влади, які делегували такі повноваження.

Слід зазначити, що за правовою природою Стандарти адміністративних послуг, які прийняті Указом Президента № 508 від 3 липня 2009 р. «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних  (державних) послуг» і вже згаданої постанови Кабміну № 737, зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян і мають міжвідомчий характер, а тому, відповідно до Указу Президента № 493 від 3 жовтня 1993 року «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» та Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабміну № 731  від 28 грудня 1992 року, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

Ірина Німіжан, заступник начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів, легалізації об’єднань громадян, систематизації законодавства, правової роботи та освіти ГУ юстиції у Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *