Банки Чернівецької області у 2009 році

Банківська мережа Чернівецької області за станом на 01.01.2010 налічувала 22 філії та 388 безбалансових установ. На території області діють установи 54 банків України.

За станом на 01.01.2010 установи 5 банків: ВАТ КБ «Надра» (1 філія і 14 відділень), ТОВ «Укрпромбанк» (1 філія і 4 відділення), АКБ «Трансбанк» (1 відділення), ВАТ СКБ «Дністер» (1 відділення) і АТ «РОДОВІД БАНК» (2 відділення), всього 2 філії і 22 відділення в області, разом з банками – юридичними особами, що розміщені в інших регіонах, продовжують перебувати під управлінням тимчасових адміністраторів, призначених постановами Правління Національного банку України терміном на один рік із введенням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до змін у макроекономічному та політичному середовищі розвиток грошово-кредитного ринку протягом 2009 року мав суттєві відмінності. Погіршення економічної ситуації, пік якого прийшовся на І квартал 2009 року, на грошово-кредитному ринку знаходило відображення у продовженні відпливу коштів з банків, зниженні ліквідності банківської системи, дефіциті іноземної валюти та ін.

Натомість покращення показників розвитку реального сектора економіки, платіжного балансу та скасування законодавчих обмежень у проведенні грошово-кредитної політики, починаючи з ІІ кварталу, сприяли покращенню ситуації.

Як результат, починаючи з квітня 2009 року спостерігався щомісячний приріст депозитів населення (крім незначного зниження у вересні та листопаді). Утім така динаміка не змогла компенсувати падіння депозитів населення в І кварталі і річні темпи їх приросту залишились від’ємними.

У цілому за 2009 рік депозити фізичних осіб знизилися на 4,9 % до 2084 млн.грн. Депозити юридичних осіб за цей же період знизилися 36,3 % до 342 млн.грн. Як наслідок, загальний обсяг депозитів у 2009 році знизився на 11,1% до 2426 млн.грн.

Темпи зниження депозитів у національній валюті випереджали темпи зниження – в іноземній валюті і становили відповідно 20,0 % і 0,5 %. Як наслідок, у структурі депозитів почали переважати вклади в іноземній валюті, їх частка становила 51,4 %, частка вкладів у національній валюті за звітний рік знизилася на 5,5 п.п. і на 01.01.2010 становила 48,6 %.

Зниження обсягу депозитів з початку року відповідним чином вплинуло на динаміку активних операцій установ банків.

Відображенням цього було зменшення загального обсягу залишків за кредитними вкладеннями у 2009 році на 9,1 % до 5514 млн.грн. Зниження відбулося за рахунок зменшення залишків за кредитами, наданими фізичним особам за звітний рік на 15,8 % до 3246 млн.грн. За кредитами наданими юридичним особам, відбулося зростання залишків на 2,6 % до 2268 млн.грн.

В той час, як кредитні вкладення в національній валюті з початку року залишились без змін і становили на 01.01.2010 року 1871 млн.грн., в іноземній – знизились на 13,1 % до 3642 млн.грн.

Процентна політика в поточному році проводилася адекватно до макроекономічної ситуації і спрямовувалися на утримання вартості грошей на позитивному рівні щодо інфляції з метою стимулювання повернення вкладів у банківську систему, нівелювання девальваційного тиску та інфляційних ризиків.

З огляду на позитивні тенденції до стабілізації грошово-кредитного ринку, установи банків до кінця року знизили ставки за своїми активними операціями. Зокрема, середньозважена ставка за кредитами в економіку в національній валюті зменшилася з 23,4% у квітні 2009 року до 23,1% у грудні 2009 року, в іноземній валюті – з 22,7 % до 12,5%.

Натомість середньозважена ставка за депозитами в національній валюті зросла з 12,8 % у квітні 2009 року до 13,7 % у грудні 2009 року, в іноземній валюті залишилась без змін і становила 10,3 %.

Протягом 2009 року на грошовому ринку області, як і в попередні роки, спостерігалось вилучення готівки з обігу. За звітний рік в каси банків надійшло готівки на 0,9 % більше ніж за 2008 рік. Видачі готівки за вказаний період знизились на 8,6 % в порівнянні з попереднім роком.

Операції з готівковою іноземною валютою на валютному ринку області здійснювали 320 кас філій, відділень банків та фінансових установ регіону.

На готівковому сегменті валютного ринку регіону за 2009 рік обсяги операцій становили у доларовому еквіваленті (купівля та продаж іноземних валют за гривню) 321 млн. дол.США, та у порівнянні з відповідним періодом 2008 року зменшились на 42 % в т.ч. обсяги валют, купленої у населення становили 210 млн. дол.США, обсяги валют, проданої населенню – 111 млн. дол.США.

Загалом, за 2009 рік обсяги пропозиції готівкової іноземної валюти перевищували попит на неї в 1,9 раза.

В такій ситуації велике значення відіграли проведення Національним банком України з 27.02.2009 року валютних аукціонів з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів фізичних осіб та підприємців (малий бізнес) з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами, що відповідно дозволило знизити дефіцит іноземної валюти на внутрішньому готівковому ринку.

Прес-служба Управління Національного банку України в Чернівецькій області

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *